Theol-P forside - De danske tekster - De norske tekstene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks


Citater fra litteraturen
En ny måde (september 2021) at organiserer citater fra (fag)litteraturen. Det mere udfoldede citat findes her - mens fra hovedsiden til den enkelte søndag, der vil blive linket ret kort. (For at bevare en rimelig overskuelighed på hovedsiden)

Aktuelle søndag: 18. s. i. treenighetstiden


 Et fredsparti 
Jesus stræbte efter en indre fornyelse. Derfor afviste han harmen over romernes brutale undertrykkelse og omformede det til et spørgsmål om egen vilje til omvendelse (Luk 13,lff.). Der var et umiskendeligt irenisk træk over hans forkyndelse. Foruden accept af skattebetalingen accepterede han toldere og han så velvilligt på fremmede soldater (Matt 8,5-13). Alt dette er udtryk for en beredvillighed til forsoning, der overskrider de traditionelle grænser og munder ud i budet om kærlighed til fjenden. Således fik den indre fornyelse konsekvenser for d en ydre holdning. Blandt de indre jødiske fornyelsesbevægelser fremtrådte Jesusbevægelsen som fredspartiet.

Johannes Nissen: Budskab og Konsekvens, s. 67

Nødvendig gråd og tændersskæren
Hos Mattæus skal der være gråd og tænderskæren. Dette udtryk, der hos Mattæus næsten får karakter af omkvæd, forekommer ikke hos Markus og kun en gang hos Lukas (13,28 svarende til Mt. 8,12, men mindre logisk i sammenhængen). [Smlgn også Matææus version af lignelsen om de betroede talenter med Lukas’]

Villy Sørensen Jesus og Kristus s. 145

Kirken skal kende sin grænse
Den latente kirke. Det er en uundgåelig nødvendighed at kirken som synligt og usynligt fænomen kender sin grænse. At kirken kender sin grænse er dens indrørnmelse af at der også uden for kirken findes ,,disciple", mennesker der enten de ved af det eller ej forholder sig til evangeliet i tro. Et menneskes råb om hjælp kan af Jesus betegnes som tro (Mt 8,10-12). I novellen ,,Herre og Tjener" skildrer Tolstoj et gudløst menneske der, uden bevidst at opgive sin gudløshed, til slut handler i tro. ,,Troen kan være til stede hos et menneske, selv om den ikke giver sig til kende for den troende selv. Troen kan endog skjule sig under sin modsætning" (Torsten Bohlin)...
Kirken er ikke en forening, i hvis grundlov der står at alle mennesker skal være medlernmer, men et sted hvor evangeliet kommer til orde og forstås som gyldigt for alle, enten de tilhører kirken eller ikke. En sådan anerkendelse af de ,,ikke-troendes" tro ..  Det ville være en understregning af den reformatoriske indsigt at kirken ikke er en ,,frelsesanstalt” men en ,,borgerlig indretning" - for at bruge et grundtvigsk udtryk.

Knud Hansen: Den kristne tro, s.