Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
14. s. e. trinitatis a

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


14. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

003 Lovsynger Herren, min mund og mit indre - [Grundtvig 1836 / - Teksten ]

023 Hvor Gud mig fører, går jeg glad - [Brorson (b) 1742 / Gedicke, L. 1711. - Teksten]

310 Gud Helligånd i tro os lær - [Jonæsøn, Søren 1693 / Ringwaldt, B. 1581 - Teksten]

508 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre - [Brorson (b) 1734 / Gotter, L.A. 1714 - Teksten]

034 Gud skal alting mage - [Brorson (b) 1734 / Stockmann, H. 1701 - Teksten]

375 Alt står i Guds faderhånd - [Grundtvig 1856 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


14. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

012 Min sjæl, du Herren love - [Brandt, C.J. 1888. / Gramann, J. (Poliander) - Teksten ]

042 I underværkers land jeg bor - [Ingemann 1825 / - Teksten]

598 O Gud, du ved og kender: - [Kingo 1681 / - Teksten]

738 O Gud ske lov til evig tid - [Sthen 1589 / - Teksten]

648 Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej - [Brorson (b) 1734 / Tysk 1711 - Teksten]

654 Aftensukket, nattegråden - [Grundtvig 1849 / - Teksten]
v 3-5

Noter til hele salmevalget:


14. s. e. trinitatis
Salmevalg 2005 /Frandsen, Kristen Skriver

749 I østen stiger solen op - [Ingemann 1837 / - Teksten ]

404 Lover Herren, han er nær - [Ingemann 1822 / - Teksten]

449 Vor Herre tar de små i favn - [ / - Teksten]

321 O, Kristelighed - [Grundtvig 1832 / 1824? - Teksten]

306 O Helligånd, kom til os ned - [Jonæsøn, Søren 1693 / M.Schirmer 1640 - Teksten]
6-8
011 Nu takker alle Gud - [Rinckardt 1636 / Dansk 1740 - Teksten]

Noter til hele salmevalget:
Konfirmandvelkomst