Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Kristi Himmelfartsdag b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


Kristi Himmelfartsdag
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

355 Gud har fra evighed givet sin Søn os ti - [Kampmann/H.W.Riber 1798 / - Teksten ]

324 Dig rummer ej himle - [Grundtvig 1837 / - Teksten]

251 Jesus Himmelfaren - [Grundtvig 1850 / - Teksten]

660 Kom, hjælp mig, Herre Jesus - [Lissner, Holger / - Teksten]

090 Op, glædes alle, glædes nu - [Kingo 1689 / - Teksten]

263 Sin vogn han gør af skyer blå - [Grundtvig 1843 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


Kristi Himmelfartsdag
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

364 Al magt på jorden og i Himlen - [Johansen, Johannes / - Teksten ]

259 Din Himmel-krone ser vi stråle - [Ellingsen, Svein / - Teksten]

253 I dag skal alting sjunge - [Brorson 1765 / - Teksten]

250 Kommer, sjæle dyrekøbte - [Grundtvig 1837 / Kynewulf o.800 - Teksten]

287 Kraften fra det høje - [Grundtvig 1850 / - Teksten]

256 På denne dag vi se Guds Søn - [Brorson (b) 1734 / Zwick, J. 1536 - Teksten]

Noter til hele salmevalget: