Introduktion: "Teksten denne uge" er et ressourcested. Samlet ét sted er der adgang til textweek (som ikke kan anbefales nok), Bibelselskabets online tekst, Greec Interlinear Bible, prædikenregister til søndagen og indeks over trykt faglitteratur til teksten, online prædikensamlinger.
Derudover er der i forskelligt omfang citater til tolkningen og andre overvejelser til teksten. Religionspædagogiske noter arbejder med hvordan teksten kan bruges i undervisningssammenhæng.
Kristen Skriver Frandsen
Postiller online

Prædikensamlinger, hvor der er prædikener til alle eller en stor del af kirkeårets tekster:

Erik Aagaard: Herrens År. Prædikener til første tekstrække
Erik Aagaard:: Herrens Dag. Prædikener til anden tekstrække

Frederik Hjerrild: Enghave-postillen. 1. og 2. textrække:

Kim Nielsen Legarth ('webpastoren'): 1. og 2. textrække: http://www.webpastor.dk/pradiken/kirkeaaret.html
Stefan Klit Søndergaard Hør en prædiken (Den kan også læses!)

Tekstvejledninger fra Pr.f. blad: (Kun for medlemmer)
Nordjyske prædikener (1998 -): *Præstens værksted (15 min video-samtale til søndagen):
Liv i Kristendom (folkekirken.dk - (gode)prædikener på nettet): [ikke komplet, lidt svær at finde de enkelte søndage]*


DR Kirken. Prædikenbibliotek: (Meget omfattende 2006-2012)
Sct. Pauls Kirkes prædikenbibliotek:
Mogens Agerbos præsteside: (Meget omfattende, mange forskellige prædikanter)