Teksten denne uge's Prædikensamling - eller udvidede citater
Prædikener:
Der vil overvejende være tale om redaktørens egne prædikener. Som regel ret gamle, fordi jeg de sidste 7-8 år næsten kun har holdt prædiken uden egentlig manuskript. Prædikensamlingen vil rumme prædikener, som jeg synes kan have elementer, jeg selv ville kunne bruge i dag - og som der derfor er henvist til fra Teksten denne uge. Der kan også være egne prædikener, som måske viser, hvordan jeg i dag synes man ikke skal gøre det! I så fald er det anført i en kort introduktion. Endelig vil der være plads til andres prædikener - kun som de gode eksempler! Kristen Skriver Frandsen
Citater: Lidt længere citater fra trykte prædikener - som kan stå alene, men med reference til kilden
..Riget er et evigt Rige, som verden ikke vil bekymre sig om. Kristus er englenes konge og samtidig er han i verden, og behøver en krybbe; men han opretter ikke et herredømme over denne verden. Englene synger og forkynder, hvem der tilhører Kristi rige. De, som er vendt mod verden, hører nemlig ikke til i dette rige. De kristne kan godt være embedsmænd af profession, men de er i det lydige mod Gud og i kristelig kærlighed og gør det for yde verden en tjeneste. Men at fæste blikket på verden og strides om den, hører ikke til i Kristi rige. Til dette rige hører de fattige, elendige, rædselsslagne.

Martin Luther: Predigten über Christusbotschaft. (1966) Calwer Luther-Ausgabe 5. - s.59

Kommentar 2014

Citatet følger en længere indledning, hvor Luther tager to-regimente læren op: Hvordan tidligere pave og biskopper mente at kirken skulle øve verdslig indflydelse og nu fyrster og bønder mener det samme. Men det er forkert - englene forkynder og synger om hvem der hører til i riget.

-ksf..