Theol-p's forside - Oversigt søn- og helligdage -Søgeord:
#Teksten denne uge's Prædikensamling
Især egne prædikener, men andre optages også - når de ikke findes offentlige tilgængelige (med link) andre steder.
 De bringes på det sprog, de er holdt på. Ledsagekommentarer -- mm. er oftest på dansk.
Man er velkommen til at bringe prædikener i forslag. Kristen Skriver Frandsen.2. s. i treenighetstiden

Tekstbetraktning til Johannes 3,26-30

Av Knut Grønvik

Må vi mennesker gjøre oss små for at Gud skal bli stor? Stiger Gud i verdi når vi devaluerer oss selv? Er det virkelig slik at Gud og mennesker er konkurrenter?

Må vi gjøre oss små?

Hjertet er renset. Skylden betalt. Selv er jeg intet. Jesus mitt alt. Salige visshet. Norsk Salmebok 490. Det er så vel ment, for tanken er å få fram hvor stor Jesus er, han som er min hyrde, min sang, og som jeg vil prise livsdagen lang. Men hva gjør det med selvfølelsen når vi stadig synger at vi intet er? Må vi mennesker gjøre oss små for at Gud skal bli stor? Er det virkelig slik at Gud og mennesker er konkurrenter?

«Han skal vokse, jeg skal avta», sa døperen Johannes. Av alle misbrukte bibelord ligger dette høyt på listen. Altfor ofte har det blitt brukt så det trykker folk ned. Et bibelord som siteres av dem som gjør det til en from dyd å tenke smått om seg selv, sine evner og sin verdi. For liksom å ære Gud desto mer. Som om Gud skulle stige i verdi når vi devaluerer oss selv.

Det er feil å gjøre dette. Og det var åpenbart ikke sånn døperen Johannes ønsket å bli forstått. Han var glad og stolt over sitt liv og sin rolle. Han stod der og struttet av glede. Han var jo brudgommens venn. Han var forlover. Beste mann, som det heter på engelsk.

Døperen hadde gjort manns jobb. En særdeles viktig innsats i en betydningsfull posisjon. Han hadde sunn selvinnsikt og et trygt selvbilde. Det var fra en oppreist posisjon Johannes konstaterte at den andre, Jesus, nå skulle få mer oppmerksomhet. Og Jesus, brudgommen selv, er ikke snauere enn at han kaller sin venn den største som noen gang er født (Matt 11,11).

«Jesus har aldri satt noe spørsmålstegn ved et menneskes sunnhet, kraft og lykke i seg selv, betraktet det som en råtten frukt», slår den tyske teologen og motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer fast der han sitter fengslet av naziregimet. Og spør: Hvorfor skulle Jesus da gjøre de syke friske, og gi de svake kraften tilbake? (Motstand og hengivelse, Gyldendal 2000, side 181)

Og når Jesus også renser hjertene våre og betaler skylden, så må det vel være fordi han oppvurderer oss? Han gjør oss ikke små, selv om han alltid er større. Så tenk gjerne stort om Jesus. Uten å tenke smått om deg selv. Han er stor nok til å være ditt alt. Uten at du blir intet.

Gud og mennesker er ikke konkurrenter.

AmenSupplerende tekst 1

Suppl tekst

Suppl tekst