Tema: Hvem er Gud?

Theol-p forside - Gud åpenbarer seg..GT - Som en å komme hjem til - Som romslighet - Gud er som en høne og mer til..- Boksene oversikt



Til Stadsbygd og Stjørna konfirmanter


























Gud åpenbarer seg..








Oppgave: Du skal lese tekstene på sidene. Det er 7 svarbokser. Det er 4 forslag til svar i hver - du velger det rette og noterer bokstavet utfor. Det blir til et teologisk fremmedord på 7 bokstaver. Send ordet til meg som tekstmelding på 908 17 798.































Vi kan ane og skjønne litt av hvem Gud er på mange måter - i det uendelige universet, i den veldige naturen, i kjærligheten..Se hvordan det uttrykkes i bibelen her.














Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære. (Sl. 8,4-6)
[Tekst 1]

Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper. (Sl 121)
[Tekst 2]

Sett meg som et segl på ditt hjerte,
et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann. (Høysangen 8,6)
[Tekst 3]




Men vi kan bli i tvil - så noen ganger trenger vi at Gud åpenbarer seg mere direkte. Det forteller Gammel Testamente også om:









Moses var flyktet fra Farao, Egypts hersker. Han gjetet sauer i ørkenen. (Det med ørkenen hadde han, som malte bildet, glemt!), Gud viste seg for Moses i en brennende tornebusk. Han sa at Moses skulle gå til folket sitt å si at Gud ville befri det fra slaveriet i Egypt. Moses sa da:

Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. 2. Mos. 3,13-15 [Tekst 4]

Dere kan se at Gud har skrevet navnet hans på klippen: På hebraisk slik "JHWH" og på trøndersk slik: Æ E D Æ E.




Profeten Elias var en av de viktige personer i Gammel Testamente. Da Jesus åpenbarer sin guddommelighet på Forklarelsens berg (bildet), kan en se, hvor viktig han er. Da står Jesus mellem Elias og så Moses. Gud talte engang til Elias:

Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Da gikk Herren forbi der, og det kom en stor og sterk storm som sønderrev fjell og knuste klipper foran Herren, men Herren var ikke i stormen; og efter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet; 12og efter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden; og efter ilden kom lyden av en stille susen. 13Og da Elias hørte den, dekket han sitt ansikt til med sin kappe og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Da kom det en røst til ham og sa: Hvad vil du her, Elias? …
[Tekst 5]





Les de fem tekstene over - finn bokstavet ut for rette svaret i boksene her: Husk, svaret skal være ut fra tekstene - ikke hva du selv tenker er best





Hvordan er menneskets forhold til Gud?
-1 -
Et ubetydelig punkt i universet
O
Satt lite lavere end Gud
E
Et gresstrå, som svaier hit og dit i vinden
U
Den som bestemmer hvordan Gud er
Y


Hvad er Guds navn?
- 2 -
"Den mest opphøyde"
K
"Morgenstjernen og Aftenstjernen"
L
"Den hviskende vind"
T
"Jeg er den jeg er"
P

















Neste >>>>