Til cd'ens forside

Fra C.J. Brandts Bibelsk Billedbog med fortælling 1870
Adam skabes
Syndefaldet
Kain og Abel
Den gudsfrygtige Noah
Noah og arken
Syndfloden
Babelstaarnet
Abraham i Mamre
Sodamas undergang
Isaks ofring
Eliezer
Jakobsstigen
Jakob og Esasu
Josef i brønden
Josef bliver minister
Josef genser broedre
Moses i kurv
Tornebusken
Moses for Farao
Frøplagen
Påskelammet forberedes
Det røde hav
De ti bud
Spejderne
Oprør i ørkenen
Moses paa Nebo
Jerikos mure
Samson
Samson bedrages
Ruth
David og Goliath
Saul kaster spyd
Davids sorg
Salomons dom
Profeten Elias
Namaan
Jonas
Daniel i loevekulen
Job
Det andet tempel
Esther
Blinde Tobias
Maccabaerne
Johannes Doeber
Julenat
Hellige 3 konger
Jesus 12 aar i templet
Jesu daab
Brylluppet i Kana
Den samritanske kvinde
Stormen paa Genezerat
Baaren gennem taget
Jairi datter
Enken i Nain
Bespisning af 5000
Herren og Peter paa Genezaret
Den kananaeiske kvinde
Forklarelsen
Kvinden grebet i hor
Den fortabte soen
Saedemanden
Den barmhjertige samaritan
Den rige mand og lazarus
Arbejderne i vingaarden
De ti spedalske
Jesus og de smaa
Marta og Maria
Lazarus opvaekkes
Den blinde Bartimaeus
Zakkaeus
Indtoget i Jerusalem
Tempelrensningen
Nadveren
Getsemane Have
Peters fornaegtelse
Herrens pine
Ecce homo
Pilatus vasker haender
Jesus falder med korset
Jesus paa korset
Herrens begravelse
Herrens opstandelse
Vandringen til Emmaus
Himmelfart
Pinsedagen
Stefanus
Cornelii daab
Pauli omvendelse
Cornelius2
Peters befrielse
Paulus første rejse til Rom
?