Bebudelsen

Maria hos Elisabeth

Josef og Maria ankommer til Bethlehem

En Engel forkynder Bethlehems Hyrder Jesu Fødsel

Hyrderne finder Barnet liggende i en Krybbe

Hyrderne og barnet

Anna og Simeon i templet

De vise mænd: hvor er jødernes nyfødte konge?

Tilbedelsen af Barnet

Hjemkomsten fra Ægypten

Jesus som barn i Nazareth

Jesus som 12-årig i templet

I Nazareth

Jesu dåb

Ånden driver så Jesus ud i Ørkenen

Hvor han fastede fyrretyve Dage

Djævelen viser Jesus verden fra højt bjerg

Jesus vender så tilbage til Jordan

to andre Disciple, Filip og Nathanael

Bryllupsfest i Kana

Jesus renser Helligdommen for besmittelse

Nikodemus, en j˝disk Rådsherre

Gennem Samaria holder Jesus Hvil ved Jakobs B

Hans Lære forkastes

Helbredelser

Forkyndelse fra båden

Fiskedrættet

Tolderen Matthæus

De 12 udvælges

Helbredelse af spedalsk

Høvedsmandens tjener

Enkens søn fra Nain

Synderinden i Simon Farisæers hus

I Gadarenernes land

Den syro-fønikiske kvinde

Forklarelsen på bjerget

Helbredelse af dreng

Kvinden grebet i hor

De ti spedalske

I Betania

Lad de små børn

Han opvækker Lazarus fra de døde

Jesus kalder Tolderen Zakæus

Indtoget i Jerusalem

Undervisning i Templet

På oliebjerget

Fodtvætningen

Nadverens indstiftelse

Judas forråder med et kys

For rådet og Kajfas

Peters fornægtelse

Jesus for Pilatus

Pilatus forh˝rer Jcsus i Enrum

Jesus for Herodes

For Pilatus igen

Jesus spottes

Pilatus erklærer sig uskyldig

Korsvandringen

På Golgatha

Maria og Johannes ved korset

Kvinderne ved graven

Peter og Johannes iler ud til Graven

Jesus åbenbarer sig for Maria Magdalene

Vandringen til Emmaus

Jesus viser sig for Simou Peter

Thomas

Jesus viser sig for Peter og andre ved Galilæ

Himmelfarten

Jeg er med jer alle dage