Forside - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Jordens salt - verdens lys

Fortæl dine konfirmander ind i den store sammenhæng

>>> Deltagende hold
Herfra er det muligt at afprøve systemet.

Presentation
Norsk udgave


Noget som konfirmanderne spørger efter fra gang til gang!

(Kan også bruges til minikonfirmander.)

Undervisning som benytter sig af fortælling og samtale.

(Om brug af siden - uden indgange via konfirmandnavne -se her)

Undervisningen foregår via projektor og skærm (eller smartboard). Udgangsbilledet er en bjergside. Jesus sidder øverst til højre. Nedad ser vi store og mindre store skikkelser fra kirkens historie. Og så: Konfirmandernes navne. Konfirmanderne ser sig selv - via deres navn i den store sammenhæng, som vi står i, som en del af traditionen, kirkens (og kulturens).

Klikker man på kirkehistoriens skikkelser får man en side med billeder og eventuelt citater og facts, som kan danne afsæt for underviseren til en mere eller mindre udfoldet fortælling om dem, alt efter behov.

Klikker man på et af konfirmandernes navne, kommer man til en navneside, som tager udgangspunkt i navnets betydning, dets oprindelse, og billeder af personer, som har båret navnet gennem (kirke)historien. Igen fortæller man så meget som situationen nu giver plads til. Det bliver muligt at snakke med konfirmanden om han/hun synes at betydningen er en god betydning, om den "passer" eller om nogle af personer, og hvad de står for, kunne være ideal - eller det modsatte.

Pandemisikret! De nye navnesider bliver lagdelt - et øverste lag som underviseren kan fortælle udfra. Men der bliver undersider hvor fortælling og/eller facts om enkelteelementerne kan læses - så man i givet fald kan lade konfirmanderne arbejde hjemme med ugens navneside - eller hvordan man nu vil gøre det. Der vil også være "plakater" med inddragende spørgsmål - Er du den der...?

Projektet kombinerer på den måde en interaktiv forside med underviserens frie fortælling udfra "anskuelses"-sider, som der linkes til fra det enkelte navn. [Om anskuelsespædagogikken]. Der er på hver side ideer og facts til underviseren til den hurtige forberedelse af fortællingen.

[Se eksempler på enkelte hold].

Mit norske Leksvikhold blev ramt af corona-nedlukning. Derfor er det her vi har de bedste eksempler på, hvordan de enkelte navnesider kommer til at se ud i fremtiden. Jeg lavede de navne, vi ikke havde nået, med flere lag, så de kunne læse selv. Jeg er ikke i tvivl om at fællesoplevelsen i klasserummet er bedst, hvor præsten binder sammen, har ping-pong med holdet, men den anden mulighed skal være der. Den har eventuelle medlæsende forældre så i øvrigt sandsynligvis glæde af.

Eksempler på sider med undersider: Synnøve - Valdemar - Einar - Colin - Adam - Kent - de øvrige navne på Leksviksiden blev lavet før pandemien. (Se Leksvikforsiden, klik på et navn)

Nu også dansk prøveside [Se her]

Det er billigt at være med.

Pris: 300 kr pr oprettet holdside + 35 kr pr konfirmandnavn (3 Gustav'er tæller kun som én) - *

Kom i gang inden for en uge, holdets side bliver færdig over nogle måneder. Sproget kan være dansk eller norsk.

Kun et begrænset antal hold kan oprettes!

Send liste over fornavne på dit hold til ksf@theol-p.net

Du er velkomment til at ringe og få en snak om ideen: .+47 466 44 328

Lidt mere om indhold og ide:

Vidner gennem tiden
Udgangsbilledet er et billede af en bjergside, som øverst oppe er det bjerg, hvor Jesus holder sin bjergprædiken og siger ordene ”I er jordens salt.. I er verdens lys”. Bjergsiden ned gennem billedet er så kirkens historie siden. Kirken ses som et fællesskab af vidner fra Jesu første tilhørere over mere eller mindre lysende personer ned gennem historien til hin enkelte i dag. Undersider fortæller om de enkelte - kendte - personer. Overvejende med citater, billeder med kort tekst, som det er oplagt for underviseren at udbygge mundtligt. Det er - uden konfirmandnavne - klar til fri afbenyttelse [her]

"Jordens salt"-siderne skal understøtte den frie, mundtlige fortælling med billeder, citater, korte facts o.l. Min erfaring med det er, at ret urolige hold kan fanges, selv hvor det kun er den almene del, med kendte navne fra historien, der fortælles om. Endnu bedre går det, hvis de også selv er på bjerget! På hver af siderne er der direkte link til informative sider (bør være set inden man står og fortæller).

Det forudsætter at man har internetadgang og projektor eller smartboard i undervisningslokalet. Internettet kan klares med et mobilt internet til ca 50 kr om måneden, som kirken nok kan betale til undervisningsformål. Du kan dog også få det hele på et USB-stik, så du er uafhængig af internetadgang.

"Jordens salt - verdens lys" fungerer som nævnt ovenfor også for minikonfirmander - man fortæller jo nok lidt forskelligt på de to trin.

Det vil være muligt at sende link til forældre. Det vil være sjældent, de ikke lige får lyst til at se den opbyggelige forklaring/belysning af i det mindste deres eget barns navn.

Konfirmanderne selv kan gå ind på siden - og der er link til Facebook, hvor man kan stille spørgsmål og diskutere alt vedrørende "Jordens salt".

Hver deltager på et tilmeldt hold har sit navn på siden. Man skal ikke prøve at fortælle om alle navnene på engang, men man laver en passende fordeling henover forløbet.

Af og til kan man lade det aktuelle tema for undervisningen i øvrigt bestemme valget - man kan jo lave en løs disposition for, hvornår man vil tage de enkelte navne frem i fællesskab. Anastasia kan fx tages frem i forbindelse med opstandelsen fx.

*Som minimum vil der altid være navneforklaring. Bibelske navnes baggrund. Betydningsasociationer - en eller flere. Én eller flere bærere af navnet i historien - hvis muligt, kirkehistorien (jfr. grundideen) - ellers fra andre sammenhænge - som mulige identitetsspejl - "Er du den der (underforstået lige som..).. 1 eller flere plakater, som direkte stiller spørgsmålet "Er du den der..."