Forside - Interaktivt - Bibel og tekst - Teksten denne uge -Tidstavler - Om - Kontakt

Størst af alt

Dåbsoplæring som aldersdiffenrentieret helhedsprojekt

Thala Juul Holm [Om] -

[læs eventuelt hele artiklen samlet her]

Oversigt:

Indledning

"Børn har ret til en åndelig udvikling" ... "På baggrund af det og det markant tydelige videns- og traditionstab, der har fundet sted, er det ikke bare oplagt, men nødvendigt at kirken giver forældrene en solid håndsrækning" [Se mere]

En vanskelig opgave

.."en stor opgave. Den løses bedst i en vekselvirkning. Selvfølgelig skal der fortælles derhjemme. Men det giver også meget, at børn oplever og lærer i fællesskab med andre jævnaldrende »ude i verden«"... "egentlig dåbsoplæring vil meget få mene at minikonfirmandundervisningen alene kan gøre det ud for." [Se mere]

Nytænkning nødvendig

"Der må for det første foretages en religionspædagogisk og udviklingspsykologisk gennemtænkning af indhold og metoder .. ). For det andet må der arbejdes med en strategi, som tager hensyn til ressourcer – hos kirken, men også hos målgruppen.. [Se mere]

Størst af alle - Størst af alt

"Barnet er det, som tager imod og er afhængigt, men det er også det som vokser og erkender stadig nyt. Og det tager imod i en særlig orden og efter udviklingstrin"... "Undervisning under den overskrift skal, for uden at være erfaringsnær, også være åbenbaringsnær" (De teologiske-pædagogiske tanker bag) [Se mere]

De syv trin

Babysalmesang - Høstgruppe - Adventsgruppe - Stjernegruppe - Fastetidsgruppe - Påskesporet - Pinse -efter konfirmationen. [Se om indholdet i de enkelte grupper]

Erfaringer

"Rent faktisk fik børnene lyst til en ”ommer”, når man har prøvet det første år i sin gruppe. Hele tiden med udsigt til noget nyt, når gruppeforløbet var til ende: Nyt indhold, nyt tidspunkt på året." [Se mere]

Nødvendighed og ressourcer
"
Projektet er ikke udsprunget af vild aktivisme-trang, men af en erkendelse af at der i forholdet mellem kirke og døbte er et udtalt behov for en undervisning afpasset til udviklingstrin og med teologisk dybde; videre er der brug for kontakt præget af kontinuitet, som samtidig i omfang skal være overkommelig i en families hverdag." [Se mere]

Thala Juul Holm,

Provst i Tønder Provsti

Flere billeder