Forside -

Hvem?

Kristen Skriver Frandsen

ksf@kateketikk.no - tilf. 466 44 238

Olderveien 19,
7100 Rissa,
Norge

Jeg er vikarprest i Fosen prosti, Nidaros. Jeg har vært prest i mange år i Danmark, og arbeidet som konsulent for misjon, menighetsoppbyging og undervisning. - dels ansatt i kirkelige organisasjoner.dels som selvstendig. [Et noenlunde fullstendig CV kan leses her]

Jeg gift med sokneprest Thala Juul Holm, Rissa og Stadsbygd. Det meste av mit teologiske arbeid utspringer og utformes av de mange daglige fagsamtalene, vi har og har hatt gjennom mange år.