Stranda sine konfirmanter - Min plass i menigheten -

Kateketikk forside - 11 døden og livet -13 Min plass i menigheten
Slik løser du oppgavene:

Se grafikken, les tekstene, hør salmen

Ved de tre første spørsmålene trenger du at skrive 1 = A,B;C et eller flere av de tre bokstavene, som du tenker kan passe. På samme måte 2=A,B,C og 3=A,B,C. Det er mulig at alle tre, ABC, skal på - et av dem, kan også tenkes.

Spørsmål 4 – 11 finder du dette rette bokstav ut for det rette svaret i de gule bokserne. Da trenger du bare å skrive bokstaven – men da er rekkefølgen veldig viktig! De 8 bokstavene danner et ord, du nok ikke kjenner – men det vil presten så fortelle hva betyr.

Svar sendes som tekstmelding til presten

Spørsmål 1- 3 - se grafikken >>>>

Sp 1 Hvilket/hvilke bokstaver passer på deg nå?

Sp 2 Hvilke tror du vil passe på deg om 30 år?

Sp 3 Hvilke tror du passer om 60 år?

[Når du svarer, da skriv «Nå - A», «30 år – B», «60 år – BC» eller det du tror passer]

Spørsmål 4. (Til grafik). For å være medlem av Den norske Kirken må man..
Kunne fadervår og trosbekjennelsen utenat
B
Gå i kirke minst en gang i året
T
Være døpt og ikke meldt ut
K
Vite hvor den nærmeste kirken ligger
F
..Alle gode ting, men kun en er nødvendig!

"Pinse - kirken sin bursdag

"
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.

Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? .

[Noen mente at de var fulle av søt vin, men Peter sa nei, det var for tidlig om morgenen]

[Mange hadde samlet seg å hørte disiplen Peter preke om profetene, om Jesus, hans død og oppstandelse, etterpå fortelles det:]

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

Derfor kaldes pinsedag og menighetens eller kirkens bursdag. Da blev kirken til.

Apostlenes Gjerninger 2, 1-8 [Les Online bibelen]

Emil Nolde: Pinse
Spørsmål 5 Hva setter seg på disiplene?
Gresshopper
E
Tunger av ild
Y
En glorie
U
En ring av ufeilbarlighet
O
Spørsmål 6. Hva forskrekket folk?
At de hørte dem tale på hver deres eget språk
R
At disiplene hadde lysende øyne
S
At de så ut som var de sultne
T
At de ville dra bort
L
Spørsmål 7. Hvor mange ble døpt / lagt til menigheten?
490
A
700
O
1200
U
3000
I

Menighetens liv – den første menigheten

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Apostlenes Gjerninger 2,42-47 [Les Online Bibelen]

Spørsmål 8. Hva gjorde de i den første menigheten ?
Samledes hver dag på Oljeberget
E
Solgte eiendommene sine, og delte alt
A
Leste syv kapitler i bibelen hver dag
O
Underviste folk i hebraisk og gresk
Å

Dere er Kristi kropp

Paulus skriver til menigheten i Korinth 1 Kor 12,12f

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den.

Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det... Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere».

Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre.

For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham

Spørsmål 9. Paulus skriver til menigheten i Korinth
«Dere er Kristi kropp» – hva mener han det betyr?
At de skal gå regelmessig til trening
F
At de skal sørge for å ha på gode og sømmelige klær
B
At ingen i menigheten skal se ned på den annen
K
At de ikke må bevege seg langt fra hverandre
D

Heilag Ande kom til oss

Hør salmen
Spørsmål 10.Hva skal skje når den hellige Ånd kommer til oss?
Da skal kjærligheten tennes i vårt indre
O
Da skal alle bli friske
E
Da skal klimaet bli godt
U
Da skal vi bli som barn igjen
I

Intet menneske er en øy

På begynnelsen av 1600-tallet bodde en godseier ved navn John Donne i England. Han skrev blant annet en bok som heter Meditasjoner. En gang ligger han syk og hører en kirkeklokke ringe i nærheten - og han skriver:

Kanskje er han, som klokken ringer for så syk for at han ikke vet at den ringer for ham. [Den gang kunne man bestille kirkeklokken til å ringe som en forbønn for en syk] Og kanskje tror jeg meg selv så mye sunnere enn jeg er, og de rundt meg, som har sett tilstanden min, kan ha fått den til å ringe for meg uten jeg vet det.

Kirken er felles, universell, og det samme er alle dens handlinger: alt den gjør angår alle. Når den døper et barn, angår den handlingen meg, fordi barnet derved er forbunnet til hodet, som også er hodet mitt, og innpodet i kroppen, hvor jeg er en av lemmene. Og når den begraver et menneske, angår den handlingen meg.

Ingen mennesker er en øy for seg selv. Hvert menneske er et stykke av kontinentet, av fastlandet. Hvis en jordklump blir vasket bort av sjøen, vil Europa bli redusert, så vel som var det en hel odde eller det var dit jordegods eller vennenes dine. Hvert menneskes død reduserer meg fordi jeg har del i hele menneskeheten.

Derfor må du aldri sende en melding for å finne ut hvem det er klokkerne ringer for, fordi de ringer for deg.

Spørsmål 11. Når vi hører klokkene ringe, hvem eller hva skal vi høre dem ringe for?
Klimaet
T
Deg
S
Menigheten
V
Gud
P

Klokkene ringer for deg og meg.

De ni slag etter hver gudstjeneste og kirkelig handling kan man høre si noe bestemt.

De første tre: O - VER - ALT
- over alt: Det er Gud som skaper: Før all tid, etter all tid, nå i tiden.

De neste tre: NED TIL OSl
Det er Gud sønn. Han kom til oss, viste oss hvem og hvordan Gud er

De siste tre: DEG OG MEG
Det står for Helligånden. Det som forbinner menneskene i Guds fellesskap

- Det er vanskelig å se, men Stranda Kirke er mellem første og anden klokke i rekken til "Guds Sønn"