Theol-p forside - Salmesiden - oversigtLangfredagssalme

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg

Norsk version
 
1)"Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg! "
Det var ditt siste rop, min bror,
den dag da smerten
ble for stor, da du ble tvunget helt i kne
og spikret fast til korsets tre:
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "

2)"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det var ditt skrik i
dødens vold, da solen svartnet klokka tolv,
og alle hørte mørket le
inntil du ropte klokka tre
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "

3 "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det roper jeg, når alt blir svart,
når en, jeg elsker, rives bort,
når ensomhet og frykt og vold
gjør verden her langfredagskald:
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! " 

4 "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det høye skrik, det dype rop,
er hjertets trøst og verdens håp.
Det slår med nagler fast at du
er ett med dem som roper nu:
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! " 

5 "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det er ditt rop fra jordens små,
fra dem, som makten tråkker på
fra dem, som kjenner korsets gru,
fra alle de som roper nu:
"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! " 

6"Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det rop er himlens ramaskrik
mot fiendens makt og venners svik.
Det tvinger alle oss i kne
for deg, som nå er livets tre:
"Min skyld, min Gud, min skyld,
min Gud, forlat meg! " 

7 "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg! "
Det skrik, det sier meg, min bror,
Når smertens byrde blir for stor,
når jeg er helt og fullt forlatt,
ja, selv i dødens svarte nat,
selv da har ikke du,
min Gud, forlatt meg! 

Hans Anker Jørgensen 1991-1993.
Norsk: Kristen Skriver Frandsen/Finn Yngvar Benestad

Teksten i den danske salmebog