Theol-p forside - Salmesiden - oversigtEn allehelgenssalme - vitnene, som gikk forut - saligprisningene

Norsk - se også dansk versjon

Takk, alle sjeler, som vor frelsers sak
Bar gjennom tiden frem til denne dag.
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Salige de, som stiftet har Guds fred
Midt i al strid og hvor en neste led
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Salige de, som dypt i fattigdom
Ga, hva de fikk, i kjærlighetens ånd.
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Salige de, som tørstet etter rett,
Kjempet og ba, i verden ond og slett.
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Salige de, som for vår Herres navn
Møtte forakt, og tålte sorg og savn.
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Therese, Frans, Synnøve*, Paul og Per,
Takk for hvert ord og lys og mye mer’
Takk Gud, du Far og Sønn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

De, verdens lys, og hele jordens salt,
Med dem vi venter: Gud blir alt i alt.
Takk Gud, du Far og  Søn og Helligånd.
Halleluja, halleluja.

Kristen Skriver Frandsen, Thala Juul Holm (2006)
Et alternativ til "For alle helgen" (nr 268 i No 2013).
Opprinnelig diktet som alternativ til den danske oversettelse av w.w.How's salme fra 1864 (Nr 574 DDS).
Den forekommer forfatterne mere enkel end både den danske og norske oversættelse. Uden at tage vekten og den mulige lidelse ut af vidnenes historie. Og innholdet er jo hentet et mye relvant sted til allehelgen - saligprisningene.
Vi foreslår at den synges på Williams melodi. Den er veldig pompøs - men det er synd om den ikke blir brukt.

* i den danske versjon skrev vi "og Morten" (med tanke på Luther) - men for en bedre balanse kjønnene imellom syntes det opplagt å ta Sunniva eller Synnøve her i norsk sammenhæng. Hun som - lik Marta tvers over Middelhavet for å bli Provences apostel - seilet foruten vind og årer fra Irland til Selja for å bringe kristendommen til Norge.