Forsiden på Theol-p


Introduktion: "Teksten denne uge" er et ressourcested. Samlet ét sted er der adgang til en række sider, de fleste med høj faglig profil.
The Text This Week gav en gang i 90'rne inspirationen til at lave en tilsvarende dansk. Den er still going strong og kan ikke anbefales nok. Der er direkte adgang via link til Bibelselskabets online tekst, og norsk, svensk, islandsk oversættelse af teksten. Greec Interlinear Bible, vers-for-vers kommentarer, prædikenregister til søndagen og indeks over trykt faglitteratur til teksten, online prædikensamlinger.
Lectionary Greek og WorkingPreacher har link, når der materiale
Derudover er der i forskelligt omfang citater til tolkningen og andre overvejelser til teksten. Religionspædagogiske noter arbejder med hvordan teksten kan bruges i undervisningssammenhæng.

Der er salmeforslag - overskuelige med nummer og titel.

Kristen Skriver Frandsen
Postiller online

Prædikensamlinger, hvor der er prædikener til alle eller en stor del af kirkeårets tekster:

Erik Aagaard: Herrens År. Prædikener til første tekstrække
Erik Aagaard:: Herrens Dag. Prædikener til anden tekstrække

Frederik Hjerrild: Enghave-postillen. 1. og 2. textrække:

Kim Nielsen Legarth ('webpastoren'): 1. og 2. textrække: http://www.webpastor.dk/pradiken/kirkeaaret.html
Stefan Klit Søndergaard Hør en prædiken (Den kan også læses!)

Tekstvejledninger fra Pr.f. blad: (Kun for medlemmer)

Mogens Agerbos præsteside: (Meget omfattende, mange forskellige prædikanter) Pt ikke tilgængelig p.g.a. Mogens Agerbos død. Via Media og Theologia Practica arbejder på at få den genoprettet.