Theol-p - TdU oversigt - Prd.registrene: 1. række - 2. række - Efter forfatter - Efter udg.år - Efter forfs køn - Efter titel - Status -
Præsentation af...

Komplette* registre over udgivne prædikensamlinger siden 1945

-         og prædikenerne i dem

[Status for opdatering - hvornår er de nyeste kommet med]

Hvilke samlinger udkom hvornår? Hvilke har hvem skrevet? Hvor mange er udgivet af kvinder? Hvornår kom de? Spørgsmålet har vist sig aktuelt for en kollega, der arbejder med prædikenhistorie. Derfor er det muligt at nu at se et register ordnet efter køn – med de vanskeligheder, det har. Derudover altså efter forfatternavn, titel og udgivelsesår.

Til forberedelse af prædiken til på søndag - og til forskningsbrug
I hvilken samling findes der prædiken til en given søndag? Det sidste nyttigt, hvis man ikke vil gå alle sine samlinger igennem for at se hvor en given tekst er behandlet. Registeret har altså ikke bare forskningsmæssig interesse, men kan komme i brug i den almindelige ugentlige prædikenforberedelse

Prædikener udgivet i en bog har været igennem prædikantens egen ”filtrering” – ofte lidt grundigere end dem, man af og til eller løbende loader op på nettet, undertiden også en redaktørs – derfor er der en god chance for et godt ”niveau” – så individuelt forskelligt kriterierne for hvad det er så også måtte være.

Enkelte nyere udgivne samlinger anmeldes/præsenteres af redaktøren ved citat fra prædikener i bogen, ofte med kort kommentar.

Online prædikener er det umuligt at registrere fornuftigt. De har ofte en flygtig eksistens. Der henvises de fleste søndage på ”Teksten denne uge” til flere. Redaktøren har fundet dem værdige til et citat, som måske allerede i sig selv kan give inspiration i arbejdet med egen prædiken, og de er forsynet med link, så hele prædikenen kan læses. (Af og til bevares en prægnant citat, selvom prædikenen ikke længere er online).

Adgang via ”Teksten denne uge”www.theol-p.net via de enkelte søndage (oversigt).

*Det er store ord – og der kan selvfølgelig være mangler – og nyeste udgivelser kan være undervejs.  I hvert fald: savner du en samling i registeret så skriv straks til redaktøren.

Registerets historie
Registeret over de enkelte udgivelser bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med alle nyudkomne. Registeret er tæt på at være komplet. Det opdateres fortløbende.

Kristen Skriver Frandsen, redaktør.

Kontakt ksf@bbsyd.dk


Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.