At åbne en verden - Mannakorn -

Øjet er legemets lys..

Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke ­ hvilket mørke!
Mt 6,22 - fra Jesu bjergprædiken

Det handler om at se. Man kan have fået noget i øjet eller have nogle fordomme, som gør at man ser forkert og derfor også handler og lever forkert - men så findes der også kærlighed, som kan gøre øjet rask:

En djævlesplint i øjet
Altid noget i øjet
Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.
Mt. 7,3-5 fra Jesu bjergprædiken

Om at se og tro skabelse