Mariæ Bebudelse

<< - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Forreste hvælving
Henover hvælvingen ses visnede, mørke blade og grene - et figentræ. Det ufrugtbare træ er billede på tiden før Jesus og den tid, som Det gamle Testamente fortæller om - den gamle pagts tid. Da Adam og Eva spiste af de forbudte frugter fra kundskabens træ, kom døden ind i verden, fortæller Gammel Testamente (Se 1. Mos. 3 - om syndefaldet) . Noget vokser der dog frem af den døde stamme. En mandskikkelse med en opslået bog. Læser vi, hvad der står i bogen, kan vi se at manden er Esajas.

Jesus bruger det visne figentræ som billede på det, der ikke bærer frugt: (Mk. 11,12f og 11,21).