En linie i Bibelens historie - Ved Sinais Berg -Teksten-1. bud-Alle ti


En sky la seg over berget

Levitterne dreper 3000 menn

Klik på solen for at lese budene på norsk - hvert bud har sin egen side og.

Moses knuser tavlene

Vann av fjellet ved Horebs berg

Dans rundt gullkalven

Sinais Berg - Horebs berg. I dag ligger det et kloster - Sankt Catherina

Gud hadde og gitt nøye forskrifter for hvordan helligdommen, tabernaklet, skulle lages

Til forsiden

Tilbage
til
oversigt

Moses kommer ned med et nytt sett tavler

De ti bud

Oversigt med billedindgang