Leg med treenighedsymbol - lidt for sjov - lidt for alvor
< -- >
Her kommer så treenighedens logo:
Respect, passion, frankness. Gud som fader og skaber kalder på agtelse (respekt på dansk har nogle uheldige biklange). Vi kan agte medskabningen og derigennem magten bag. Gud som søn udtrykker kærlighed og hengivelse, og fordrer den hos mennesket. Gud som Helligånd giver kraft og frimodighed.