Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 14-11-2012: DMR repræsentantskabsmøde og studiedag - 17-11-2012: Kristent Muslimsk Samtaleforum - 19-11-2012: Ånd og fællesskab i Europa. Fyraftenskonference i Vartov - 23-11-2012: Emmaus-mødet: Nyt mod til at være kirke - 30-11-2012: Seminar om formidling af missionsorganisationernes arbejde (Kbh) - 07-12-2012: Seminar om formidling af missionsorganisationernes arbejde (Århus) -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


04-11-2012 - Ny pave for den koptiske kirke valgt - Ægypten - [Radio Vaticana ]
01-11-2012 - Mission i et ændret Europa - Europa - [World Council of Churches (WCC) ]
31-10-2012 - Restriktioner rammer bredt, muslimer, kristne.. - Turkmenistan - [Forum 18 ]
31-10-2012 - Den katolske kirke på vagt overfor festligholdelse af reformationen - Tyskland - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
24-10-2012 - Vi er katolikker, førend vi er amerikanere - USA - [Washington Post ]
24-10-2012 - Evangelikale miljøforkæmpere kan ændre det politiske billede - USA - [Christian Science Monitor ]
22-10-2012 - Latinamerikas mormoner er den hurtigst voksende gruppe indenfor LDS - Mexico - [The World ]
19-10-2012 - Rowan Williams: Vi har ventet længe nok på at få kvindelige biskopper - England - [Episcopal News Service ]
18-10-2012 - Paven støtter den ortodokse kirkes reaktion på The Pussy Riot - Vatikanet - [The Independent ]
15-10-2012 - Danske Kirkes Råd: Statement fra Dansk-Arabisk dialogkonference - Danmark - [Danske kirkers Råd ]
14-10-2012 - Mohawk-kvinde bliver helgenkåret - Canada,Toronto - [CBC ]
12-10-2012 - Apple logo'et blasfemisk? - Rusland - [ChristianityToday ]
11-10-2012 - Troens forsvarer eller forsvarer af tro - England - [Huffpost Religion ]
11-10-2012 - Paven markerer 50-året for Andet Vatikaner koncil - Vatikanet - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
11-10-2012 - Kristen 16-årig arresteret for blasfemi, familiens bohave ødelagt - Pakistan, Islamabad - [BBC ]
11-10-2012 - Billy Graham beder for præsidentvalget - USA - [CNN ]
09-10-2012 - 63 ex-katolske præster støtter homoseksuelle ægteskaber - USA - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
05-10-2012 - Youcef Nadarkhani's advokat i fængsel - iflg. dom på 9 år fra april - Iran - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
04-10-2012 - Kirkernes Verdensråd: Konference om økologi og fattigdom - Grækenland - [Presbyterian Church, USA ]
03-10-2012 - Kabbalaen formede med på mormonismen - USA - [Haaretz ]
02-10-2012 - Globalt religionsmøde i Assisi - i den hellige Frans' ånd - Italien, Assisi - [Huffpost Religion ]
01-10-2012 - Urbanisation and European Mission (Vista 11) Quarterly - Europa - [Vista ]
01-10-2012 - Phillipinerne: Regeringen går imod kirkens modstand mod antikoncetion - Filipinerne - [Reuters ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2012

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Månedens kommentar: Nyorientering blandt USA's evangelikale?
Tage Kleinbeck
De evangelikale kristne har igen i den netop gennemførte amerikanske valgkamp spillet en stor rolle både i kandidaternes og mediernes bevidsthed. Afhængigt af definitionen opgøres antallet af evangelikale typisk til 70-80 millioner, altså en stor og dermed indflydelsesrig vælgerandel af USA's totale befolkning på 314 millioner. I 1970erne stemte mange af dem på Jimmy Carter - den første præsident, der betegnede sig selv som "born-again Christian". Siden svingede de næsten alle over til republikanerne..
Photo Credit: The Billy Graham Evangelistic Association Læs mere.


Samtale fremmer forståelsen...
Mogens S. Mogensen
Redaktionen har bedt Mogens Mogensen om nogle overvejelser i anledningen af den dansk-arabiske dialogkonference i september 2012. Samtale fremmer forståelsen, siger man, og jeg tror det er sandt - og derfor er dialog mellem kristne og muslimer naturligvis meget vigtig. Både på globalt og nationalt plan, hvor det ofte kan knibe med forståelsen. I begyndelsen af maj og igen i slutningen af september blev der afholdt en Dansk-Arabisk dialogkonference, der mundede ud i fællesudtalelser med titlerne "Toward a better understanding" og "A Committed Partnership between Muslims and Christians". Læs mere.


Kirkernes Verdensråds nye missionsdokument - endelige udgave

The Commission on World Mission and Evangelism (CWME) has, since the WCC Porto Alegre Assembly in 2006, been working and contributing toward the construction of a new ecumenical mission affirmation. The Læs mere.
new statement will be presented to the WCC 10th assembly at Busan, Korea, in 2013... [Full text]


Missionsbegrebet - Folkekirkens Missions konference i Roskilde Stift

Stiftskonferencen i Roskilde førte en vigtig samtale om, hvordan vi kan tale om mission i dag. Det hele blev optaget. Så ærgrede du dig over ikke at kunne være med til konferencen, har du nu muligheden for at lytte med her... Læs mere.


"Tillad også folkeslagene at blive disciple"
Mogens Müller
Omkring en ny, gammel forståelse af Matt 28,19-20
Var der slet ikke nogen missionsbefaling? Er Matthæusevangeliets afslutningsord i virkeligheden en tilladelse til også at lade ikke-jøder blive disciple? I de seneste danske bibeloversættelser har disse ord ganske vist levet op til den almindelige betegnelse for dem: "Missionsbefalingen". For siden den reviderede oversættelse af Det Nye Testamente fra 1907 har man oversat det græske mathete£sate transitivt, "gøre til disciple"...
Mogens Müller er professor i Ny Testamente, Københavns Universitet. Læs mere.


Deltag i gruppen KirkenUpdate på Facebook - eller "synes om!"

På Facebook er der mulighed for en kommentar her og nu. Enkelte solonyheder bringes af og til mellem KirkenUpdate's månedlige udsendelsestidspunkter, det samme gælder særlige temaoversigter - fx tro og politik i USA - i anledning af præsidentvalget Læs mere.


Mission i Europa - på Kirkernes Verdensråds dagsorden
Mogens S. Mogensen
Men fælles for alle disse fora [i Kirkernes Verdensråds og Det lutherske Verdensforbunds regi] har det indtil for nyligt været, at man næsten udelukkende har drøftet mission i Afrika og Asien - og ikke mission i Europa. Den uudtalte præmis synes at have været, at Europa var det kristent kontinent, mens Afrika og Asien var missionsmarken.. Denne situation er ved at ændre sig i disse år. Kirkernes tilbagegang.. I lyset af denne formålsbestemmelse [Kirkeministeriets betænkning] for folkekirken, ville det være lige så absurd at præster ikke uddannes i mission - og evangelisering som en central del af kirkens mission - som at kommende læger ikke uddannes til at arbejde på sundhedsvæsenets målsætning om at "fremme befolkningens sundhed.. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.