Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 01-01-2013: Blank annoncebanner - 01-01-2013: Månedens kommentar - januar 2013 - 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


10-01-2013 - Ekskarnation - nyt teologisk begreb? - Globalt - [Vista ]
02-01-2013 - Det arabiske forår bliver til vinter for kristne - Mellemøsten - [The Gaurdian ]
02-01-2013 - 2012 - 10 vigtigste emner - set fra USA - USA - [Presbyterian Church, USA ]
01-01-2013 - Pavens nytårtale: Advarsel mod ukontrolleret kapitalisme og terrorisme - Vatikanet - [Reuters ]
01-01-2013 - International Bulletin of Missionary Research - januar 13 - content - Global Online - International Bulletin - [International Bulletin of Missionary Research ]
25-12-2012 - Rowan Williams: "Join the human race this christmas" - England - [Anglican Communion News Service ]
21-12-2012 - Paven i interreligiøs alliance i kampen mod homoseksuelle ægteskaber - Vatikanet - [Reuters ]
21-12-2012 - Et væld af kirkelige reaktioner på massakren på skolebørn i Sandy Hook - USA - [Kirken Update ]
21-12-2012 - Dommedag passeret - global - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
20-12-2012 - Cairo: 10.000 i bøn for fred og retfærdighed - Ægypten - [Independent catholic news ]
20-12-2012 - Abraham Lincolns tro [Om Steve Spielbergs film "Lincoln"] - USA - [Presbyterian Church, USA ]
18-12-2012 - Kinas top stadig mistænksom overfor religion - Kina - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
14-12-2012 - Megakirker i USA - statistik - USA - [Statisticbrain ]
12-12-2012 - Religionerne i England og Wales - England - [The Gaurdian ]
12-12-2012 - Koptisk blogger dømt 3 års fængsel for blasfemi - Ægypten - [WorldWide Religious News (WWRN) [AP] ]
12-12-2012 - Hård linie overfor udenlandske, radikale imamer og katolske præster - Frankrig - [WorldWide Religious News (WWRN) [AP] ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2012

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Dansk provst møder megakirke (Willow Creek)
Betty Grønne Arenfeldt
Redaktionen har bedt provst Betty Grønne Arenfeldt kommentere megakirkefænomenet gennem hendes personlige møde med megakirken Willow Creek. Læs mere.
[Se også en oversigt over nyheder om megakirker på KirkenUpdate 2009-12]


Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
Red.
Tidskriftet udkommer fire gange om året - og er med sine 550 abbonnenter Danmarks næststørste teologiske tidsskrift*. Læs en nærmere præsentation - også af det seneste nummer via oversigt over indhold. Få link til artikler fra tidligere årgange. Læs mere.
* KirkenUpdate vil en tid frem bringe tilsvarende præsentationer af andre generelle teologisk/kirkelige tidskrifter.: Kritisk Forum for Praktisk teologi har 600 abonnenter, Dansk Teologisk tidsskrift 400, Kirken Underviser 450, Ny Mission 350, Bibliana 300.
International Bulletin of Missionary Research har i netop januarudgaven en global liste over "Missiological Journals" - den medtager fra Danmark Ny Mission Se her.


Religionsmødet det kit, som binder befolkningen sammen
Red.
I sin nytårshilsen citerer Folkekirke og Religionsmødes generalsekretær Kåre Schelde Christensen blandt andet formanden for Folketingets Kirkeudvalg, Karen Klint.. Læs mere.


Religionspolitik i Norge: Det livssåpne samfunn
Regeringsudvalg - Norge
Et regeringsudvalg har d. 7. januarg fremlagt en offentlig udrening om "Det livssynsåpne samfunn. (Klik på link længere ned for at se den omfattende udredning (462 s)). En helhetlig tros- og livssynspolitikk". Rapporten indeholder bl.a. principper for religionspolitiken, overvejelser om praktisering af religion i samfundet, økonomisk støtte til trossamfund, forslag til samordnet regelværk for trossamfund. Rapporten bygger på flg. grundlæggende princppper: "1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.? 2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.? 3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig for- skjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros-og livssynspraksis.? 5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhverborger får - i prinsipp og i rimelig praksis - samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesver- dier: demokrati, rettsstat, menneskerettighe- ter, ikke-diskriminering og likestilling. 7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av. 8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom." Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.


Kalender: 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [F arrangement optaget]