Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 18-03-2013: Bogudgivelse: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark - 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


11-02-2013 - Pave Benedikt XVI træder tilbage d. 28. februar - Vatikanet - [The Gaurdian ]
07-02-2013 - Mekane Jesu-kirken skiller sig fra ELCA og den svenske kirke - Etiopien - [Evangelical Lutheran Church in America ]
07-02-2013 - "Mangel på tro" hos den ene part kan gøre indgået ægteskab ugyldigt - Vatikanet - [Presbyterian Church, USA ]
04-02-2013 - Justin Welby indsat som ærkebiskop - England - [St. Pauls Cathedral, London ]
30-01-2013 - Borgerkrigen i Syrien tvinger stadig flere kristne på flugt - Syrien - [Christian Post ]
29-01-2013 - Katolikker og protestanter anerkender hinandens dåb - USA - [Huffpost Religion ]
27-01-2013 - USA fordømmer 8 års fængselsdom til iransk-amerikansk præst - Iran - [Chigago Tribune ]
25-01-2013 - Vatikanet vil styrke dialogen med muslimer i Malaysia - Malaysia - [The Wall Street Jounal ]
25-01-2013 - Kirkeleder i Nigeria: Homoseksualitet kan udslette menneskeheden - Nigeria - [Christian Post ]
24-01-2013 - Den virtuelle verden er en virkelig verden - den twittende pave - Vatikanet - [WorldWide Religious News (WWRN) [AP] ]
23-01-2013 - Opfordring til at brænde bibler som bruger "Allah" for Gud - Malaysia - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
21-01-2013 - Katolsk præst advaret om mulig ekskomunikation - Irland - [Reuters ]
19-01-2013 - Indsæ ttelsen af Obama - religiøse aspekter - USA - [Huffpost Religion ]
18-01-2013 - Kampen om abort i USA - status 40 år efter højesteretsdom - USA - [ChristianityToday ]
16-01-2013 - Kvinde idømt 15 års fængsel for at konvertere tilbage til kristendom - Ægypten - [Fox News ]
15-01-2013 - Fælles protest for klimaets skyld fra religiøse samfund - USA - [New York Times ]
14-01-2013 - Trods store demonstrationer gennemfører Frankrig homo-vielse - Frankrig - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
14-01-2013 - Kirkernes Verdensråd bebrejder USA for at hindre økumenisk møde - Cuba - [Presbyterian Church, USA ]
13-01-2013 - Kristne-mus limske relationer i Afrika - Fælles erklæring - Afrika - [Intercultural.dk ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2012

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Den mangfoldige kirke. Nye menighedsformer i Danmark

Bogen "Den mangfoldige kirke" udkommer mandag den 18. marts, og lanceres på Diakonhøjskolen i Århus ved et lille arrangement kl. 13-16, hvor Hans Raun Iversen holder et foredrag og der er små bidrag fra forskellige forfattere fra bogen. Den beskriver blandt andet de nye valgmenigheder, der dukker op rundt omkring, andre nye menigheder, inspirationen fra migrantkirker, men også mere klassisk traditionelt arbejde med kirkeliv i Danmark, og menighedsformer med længere tradition bag sig. Indholdsfortegnelsen giver et godt billede af spændvidden i kirkens mangfoldighed i Danmark. Læs mere.


Niels Brønnum på FaceBook

"I Dag har vi imidlertid oplevet noget, som det er Umagen værd at nedskrive - vi har set Afrika." Sådan skriver den danske folkekirkelige missionsorganisation Mission Afrikas første udsendte, lægen Niels Brønnum, i dag på facebook. Lidt af en nyhed taget i betragtning at Brønnum blev født i 1882.... Det er dog ikke Brønnum selv, der sidder bag tasturet, men historiker og foredragsholder Hans Wendelboe Bøcher.. [Facebook siden er spækket med billeder til fortællingen] Læs mere.


KonfirmandAktion

Kernen i Konfirmand Aktion er et besøg af en Global Fortæller fra Myanmar eller Sierra Leone. Med udgangspunkt i temaet "Tro på Trods" fortæller de om, hvordan det er at være ung og kristen i Myanmar eller Sierra Leone, og hvordan unge i Danmark kan være med til at gøre en forskel for dem. Den Globale Fortæller følges af en dansk tovholder, som oversætter forløbet. De Globale Fortællere og deres danske tovholdere bruger bl.a. samarbejdende læringsformer... [Teologisk Pædagogisk Center, Danmission, Mission Afrika, Africa in Touch står bag KonfirmandAktion] Læs mere.


Together Towards Life

I september 2012 godkendte WCC's centralkomite det nye missionsdokument "Together Towards Life", som Commission for World Mission and Evangelism (CWME) har udfærdiget. Dermed er dokumentet fremsat til vedtagelse på den næste WCC generalforsamling i Busan, Korea, i efteråret 2013. Der har ikke siden "Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation" fra 1982 været udsendt noget officielt WCC dokument om mission, så den nye version er absolut tiltrængt og imødeset.- En kort introduktion og kommentar ved generalsekretær Jonas A. Jørgensen. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.


Kalender: 18-03-2013: Bogudgivelse: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark - 05-04-2013: Kursus - Ribe Stift: Folkekirken og den moderne ateisme - 06-04-2013: Chikane og forf›lgelse af kristne i asylcentre - 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [F† arrangement optaget] Verden over siden sidst


Verden over siden sidst


Verden over siden sidst


Verden over siden sidst