Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 18-03-2013: Bogudgivelse: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark - 05-04-2013: Kursus - Ribe Stift: Folkekirken og den moderne ateisme - 06-04-2013: Chikane og forfølgelse af kristne i asylcentre - 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


06-03-2013 - Den nye patriarch for den kaldæiske, katolske kirke indsat - Irak - [WorldWide Religious News (WWRN) [AP] ]
05-03-2013 - Stabil tilslutning og stabil trospraksis i den katolske kirke i Europa - Europa - [Pew Research Center for the People & the Press ]
01-03-2013 - Konversion, interreligiøs kærlighed kirkebyggeri vækker forfølgelse - Ægypten - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
01-03-2013 - Kirkernes Verdensråd: De statsløse folks rettigheder - Globalt - [World Council of Churches (WCC) ]
01-03-2013 - I anledning af pavens fratræden og valg af kommende (forskelligt) - Vatikanet - [Kirken Update ]
28-02-2013 - Ny ærkebiskop valgt for den Ortodokse Ethiopiske Tewahedo Kirke - Etiopien - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
28-02-2013 - Hans Küng: To paver? - Vatikanet - [Huffpost Religion ]
25-02-2013 - Kristne i Kina forfølges ikke på grund af tro - Kina - [ChristianityToday ]
22-02-2013 - Pastor Saeed Abedini søges presset til at konvertere - Iran - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
21-02-2013 - USAs katolske delte i ønskerne til en ny pave - USA - [Pew Research Center for the People & the Press ]
21-02-2013 - Paven trækker sig især på grund af homoseksuel lobby? - Vatikanet - [Huffpost Religion ]
21-02-2013 - Mission under dække i Tibet - Tibet - [The Gaurdian ]
21-02-2013 - Lov: Creationisme legitimt synspunkt i uddannelsessammenhænge - USA - [Huffpost Religion ]
20-02-2013 - Hvad er fælles? - Special Feb 2013 - [Kirken Update ]
14-02-2013 - Hinduer: Valentins dag resulterer i voldtægter - Indien - [Huffpost Religion ]
13-02-2013 - Den romersk-katolske kirke - globalt og demografisk - Globalt - [Pew Research Center for the People & the Press ]
12-02-2013 - Mekane Jesu-kirken skiller sig fra ELCA og den svenske kirke - Etiopien - [Evangelical Lutheran Church in America ]
12-02-2013 - Darwins fødselsdag: Nyt institut om forholdet religion-naturvidenskab - USA - [Huffpost Religion ]
11-02-2013 - Pave Benedikt XVI træder tilbage d. 28. februar - Vatikanet - [The Gaurdian ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2012

Kommentarer, artikler og introduktioner:

Dansk Ethioper Mission bakker Mekane Yesus kirken op
Sune Skarsholm og Hans Peter Nohns
På generalforsamlingen i Den Etiopiske Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY) i januar 2013 besluttede kirken at afbryde partnerskabet med Den Evangeliske Lutherske Kirke i Amerika (ELCA) og Den Svenske Kirke. Baggrunden er, at disse to partnerkirker har åbnet op for vielse af homoseksuelle par, hvilket EECMY over flere år har afvist af teologiske grunde. Dansk Ethioper Mission (DEM) deler Mekane Yesus kirkens teologiske opfattelse. Læs mere.


Hvad har trosfrihed med mission at gøre?
Birger Nygaard
Religionernes positive potentiale og kraft til samfundsopbygning er afgørende grundlag for processen. Det er netop i moskeer og kirker, at man finder grundstrukturen i det afrikanske civilsamfund.
Når korrumperede statsledere og -systemer svigter, må de religiøse samfund træde i karakter og vise, hvad de duer til. Det er en lang proces, der har alle muligheder for at mislykkes, når små fundamentalistiske grupper forsøger at sabotere det store flertals bestræbelser på at skabe fredelige samfund. Missionsselskaber vil i mange år fremover have en stor rolle at spille med støtte og opmuntring til deres kirkepartnere og samtale med anderledes troende. Læs mere.


Rapport fra Kristent-Muslimsk samtaleforum

Kristent-Muslimsk Samtaleforum afholdt sin årlige studiedag og lederkonferencen den 16.-17. november 2012. Det er nu muligt at læse rapporten fra studiedagen og konferencen. Studiedagens tema var "Staten - garant eller trussel for trossamfundenes frihed?". Læs mere.


Skjolder på den kirkelige enheds vej. Kirkernes Verdensråd 65 år.
Red. / Jørgen Skov Sørensen
KirkenUpdate afspejler en kirke med meget stor diversitet. Snarere end som en elektronisk styret maskinvævning fremstår den som et kludetæppe, endda med pletter og skjolder. - Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef for Det mellemkirkelige Råd skriver på rådets hjemmeside: Kirken og de kirkelige er lige så mangfoldige og lige så splittede i holdninger og meninger som resten af verden er det. For nok udgør vi Kristi Kirke, men vi udgør Kristi Kirke på jord - på forgængelighedens og støvets præmisser og med al den skrøbelighed, det nu medfører. Tæppet er skjoldet. Vejen er hullet. Kløften afgrundsdyb. Men selv over en afgrund kan der som bekendt bygges bro. Og det uanset, hvor dyb afgrunden er. Det giver en helt ny betydning for Jesu ord i Johannesevangeliet (17, 21). Det ville være groft fejlagtigt at påstå, at alle kristne kirker er blevet "ét" i den økumeniske bevægelses første århundrede. Og intet tyder på, at det vil ske i det kommende. Det bliver nok først i den næste verden, at Jesus får sin bøn opfyldt. Hele kronikken: Læs mere.


Missionsbegrebet - Download rapport fra Roskilde Stifts konference

Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission afholdt i september en konference om den kirkelige virkelighed, som vi forsøger at fange med ordet mission. Hvoraf kommer fordommene og misfortolkningerne? Hvad er mission i dag? Tør vi fortsat anvende ordet mission? - Se den store rapport, ikke bare med indlæggene, men med synspunkter og debatindlæg. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.


Kalender: 23-04-2013: Conference on Health and Healing - 09-05-2013: Danske Kirkedage 2013 - 01-07-2013: Sabeel: Global unge voksne-konference -
Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [F arrangement optaget]