Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 26-03-2014: Nordisk religionsdialogkonference - 28-03-2014: Liv i de små menigheder" - "Religionsmødet i Ribe Stift - 29-03-2014: Visionsdag for Danske Kirkedage 2016 - 22-05-2014: Bibelselskabet fejrer 200 års jubilæum - 17-06-2014: Det gode samarbejde på tværs i folkekirken -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


13-02-2014 - Kirke giver muslimer beskyttelse - Den centralafrikanske Republik - [BBC ]
12-02-2014 - Kristne militser forsøger "etnisk udrensning" af muslimer - Den centralafrikanske Republik - [The Guardian ]
10-02-2014 - Til gudstjeneste i St. Peters, Karachi - minoritetsreligionernes kår - Pakistan, Karachi - [Huffpost Religion ]
10-02-2014 - Gudstjeneste er ikke fællesskab ... den er Guds virkelige nærvær - Vatikanet - [AsiaNews.it ]
07-02-2014 - Vinterolymp iaden i Sochi - den kirkelige side - Rusland - [Huffpost Religion ]
06-02-2014 - Vatikanet kalder FNs rapport om sexmisbrug for fordrejet - Vatikanet - [EuropeNews ]
05-02-2014 - FN kritiserer Vatikanets politik overfor sexmisbrug - Vatikanet - [Yahoo News ]
31-01-2014 - Sekularisering og kirkevækst i Europa - Europa - [redcliffe.org ]
30-01-2014 - Verdens største kirke - meget få gudstjenestedeltagere - Elfenbenskysten - [The Daily Beast ]
30-01-2014 - Interreligi øs dialog mellem sikher og presbyterianere - USA - [Presbyterian Church, USA ]
30-01-2014 - Den episkopale kirkes præsident om seksuelle minoriteters rettigheder - USA - [Episcopal Digital Network ]
29-01-2014 - Hvad vil paven og præsidenten tale om d. 27. marts? - USA - [Presbyterian Church, USA ]
28-01-2014 - Sri Lanka's kristne protester mod buddhistiske angreb - Sri Lanka - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
28-01-2014 - Hvem er gudløs nu? Rusland siger det er USA - Rusland - [Washington Post ]
26-01-2014 - Extremistisk religion er den største kilde til konflikt verden over - England - [The Telegraph ]
24-01-2014 - Malaysisk muslimsk kvinde demonsterer for kristnes ret - Malaysia - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
23-01-2014 - MIT - Videnskab og tro - USA - [Huffpost Religion ]
17-01-2014 - Øste uropas kristne vågner - Ungarn - [First Things ]
16-01-2014 - Kristne og muslimske ledere byder anti-homoseksualitetslov velkommen - Nigeria - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
14-01-2014 - Hadet mellem muslimer og kristne undervurderet - Den centralafrikanske Republik - [Reuters ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2013Kommentarer, artikler og introduktioner:

Levende kirke - i og udenfor kendte rammer
Heine Holmgaard, sognepræst i Bedsted
I England er der flere, der regelmæssigt går i kirken, end der er i Danmark. Alligevel arbejder man meget med, hvordan kirken når til flere. Under overskriften "Fresh Expressions" har man brudt med den traditionelle tanke om, at her er kirken, og folk må komme til os. Og også med tanken om, at vi går ud fra kirken, for at vende tilbage med dem, vi har mødt udenfor. Med Fresh Expression er tanken at gå ud og være kirke i nye sammenhænge. Læs mere.


Teologi og kontekstualisering blandt konverterede muslimer

Duane Alexander Miller har skrevet en spændende PhD-afhandling med titlen "Living among the Breakage. Contextual Theology-making and Ex-Muslims" (20014) (Mogens Mogensen, Intercultural.dk) "Ex-muslimske kristne er engageret i teologi og interesseområderne omfatter teologi om kirken, frelse og dåb. Den dominerende metafor i disse teologier er en konceptualisering af kærlighed og magt, der ser de to guddommelige egenskaber som uadskillelige fra hinanden, de repræsenterer en viden om, hvem Gud er, og hvad han er ligesom, og dette koncept er uforenelig med deres tidligere religion, islam. Der er link til hele rapporten. Ligeledes er der link til Millers artikel, "Iranian Diaspora Christians in the American Midwest & Scotland: Historical Background, Present Realities & Future Challenges" (2012). Læs mere.


Det gode samarbejde på tværs i Folkekirken

Arbejdskonference for stiftsudvalg
"Det gode samarbejde på tværs i folkekirken". Konference 17.-18. juni 2014 på Nyborg Strand. Der er i bedste forstand tale om en arbejdskonference, hvor alle deltagere medvirkende med erfaring og indsigt. Bidragydere på programmet er primært hentet fra egne rækker - dem, der er tæt på den folkekirkelige virkelighed. For program og tilmelding, Læs mere.


KirkenUpdate på Facebook

Bliv ven med gruppen. Der vil komme opdateringer ind imellem det månedlige nyhedsbrev - og tværgående analyser. Brug siden som samtaleforum. Du kan kommentere enkelte nyheder eller det månedlige nyhedsbrev. Du er dog også stadig velkommen til at kommentere direkte via mail - relevante kommentarer vil blive medtaget i det kommende nyhedsbrev. Send mail. Læs mere.


Relationer islam - kristendom på KirkenUpdate

Denne måned er præget af nogle af de mange store clash mellem mennesker med muslimsk tro og kristen tro. Om Tony Blair (26-01-14) har ret i, at religiøs esktremisme er den største kilde til konflikt i verden, kan diskuteres - meget ofte, måske altid, er der lokale eller globale socio-økonomiske interesser og etnisk/sprogmæssige forskelle som ligger som dybere lag - men religioner bruges til at give konflikterne energi og bred opbakning. Derfor er det vigtige at følge religionernes rolle og interaktion. Her er der en oversigt over nyhedselementerne de sidste seks år på KirkenUpdate som invovlerer islam og kristendom. De fleste handler om konflikt og forfølgelse, men der er også elementer, der handler om forsøg på forsoning, dialog, og undertiden bevægende gensidig omsorg. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.