Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Kalender: 17-06-2014: Det gode samarbejde på tværs i folkekirken - 01-09-2014: Church and Culture Programme for English Speaking Guest Students - 03-11-2014: Missiologikursus - Jesus the Jew -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


09-06-2014 - Irland, derefter Danmark, Sverige og UK er mest sandt muslimske - Irland - [The Irish Times ]
09-06-2014 - Højr ekirkekonfrontation med "en tredje vej" overfor homoseksualitet - USA - [Pew Research Center for the People & the Press ]
08-06-2014 - Hovedspring ned i mellemøstkonflikter med bedetopmøde for fred - Vatikanet - [Yahoo News ]
05-06-2014 - 900 muslimske flygtninge har asyl i kirke (Carnot) - Den centralafrikanske Republik - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
02-06-2014 - Kvinde, dødsdømt for konversion og ægteskab med kristen, føder barn - Sudan, Khartoum - [Daily Mail ]
02-06-2014 - Hampton University Ministers' Conference - 100 år (Billeder mm) - USA - [Huffpost Religion ]
30-05-2014 - Kardinal Walter Kasper, "pavens teolog", og pave Frans - Vatikanet - [Huffpost Religion ]
29-05-2014 - Spænd inger efter angreb på kirke som svar på ødelæggelse af moske - Den centralafrikanske Republik - [WorldWide Religious News (WWRN) [AP] ]
29-05-2014 - 2025 - efter 1700 år: Første, sandt økumeniske synode (efter Nikæa) - Vatikanet - [AsiaNews.it ]
26-05-2014 - Paven bad for fred og forsoning ved muren gennem Israel/Palæstina - Israel - [Catholic Herald ]
26-05-2014 - Pave Frans: At han vil en dag være "Pave emeritus" er ikke udelukket - Vatikanet - [Reuters ]
22-05-2014 - Pro-Life diskussion i den katolske kirke i USA - USA - [National Catholic Reporter ]
21-05-2014 - Pavebes&osl ash;g i Israel sætter fokus på den kristne exodus - Israel - [Huffpost Religion ]
20-05-2014 - Accept af eventuel ateistisk præsident stadig lav, men dog stigende - USA - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
19-05-2014 - Voksende katolsk migrantmenighed i Tel Aviv - Israel - [Washington Post ]
19-05-2014 - Religi&osla sh;se spændinger forværrer krisen, siger russisk-ortodoks præst - Ukraine - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
18-05-2014 - Mission fra Afrika til USA - USA - [NPR ]
12-05-2014 - Hvor behandles kristne bedst - i Israel eller Palæstina? - Israel - [Haaretz ]
11-05-2014 - Mission? Højre-aktivister deler bibler ud foran moske - England - [The Independent ]
10-05-2014 - Libanesisk kardinal under kritik for besøg i Jerusalem - Libanon - [Haaretz ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2013Kommentarer, artikler og introduktioner:

Religionsmøde til debat på Folkemødet

Folkekirken vil igen i år være med til at søsætte debatter og præge samfundets diskurser, når 'Folkekirkens telt' slår dørene op på Folkemødet. Folkemødet finder sted i Allinge på Bornholm den 12.-15. juni. En af paneldebatterne vil undersøge, om det danske samfund kan have gavn af, at vi også i Danmark får en fælles platform, hvor både tros- og livssynssamfund kan mødes. Men har fx Humanistisk Samfund, folkekirken og Det Mosaiske Trossamfund noget at tale om? Og skal et samarbejdsråd være et statsligt eller uafhængigt organ? Læs mere.


Når lægfolk, biskop, stiftsråd, udvalg og stiftspræster arbejder sammen
Heinrich W. Pedersen
I Ribe stift har vi de seneste år oplevet en positiv udvikling i arbejde med folkekirkens mission og religionsmødet. Denne udvikling skyldes, at det er lykkedes, at finde ind i et godt samarbejde mellem de organer, udvalg og personer, der ønsker at arbejde med folkekirkens mission. Læs mere.


Multi-Faith Spaces
Mogens S. Mogensen
Et forskningsprojekt på University of Manchester har defineret multi-faith space som "an intentional space designed to both house a plurality of religious practices, as well as addres (more or less) clearly defined pragmatic purposes". I Storbritannien er der i dag omkring 2000 "multi-faith spaces", de fleste etableret efter 2000. Der findes grundlæggende to forskellige typer af multi-faith spaces.. [Se også litteraturhenvisninger til: Biddington, Terry, "Towards a Theological Reading of Multifaith Spaces ". Manchester University, UK (2013), Charlton, Matthew W., "Sharing Space: Philosophical, Theological, and Wesleyan Resources for Sharing Sacred Space amongst the Religions" m. fl. (i alt 12 artikler o.l.) direkte til download]. [Se også : "The House of One" - Ein Gotteshaus, drei Religionen] - - Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.