Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 20-05-2015: Lokalt engagement om global mission - seminar med nye metoder - 27-07-2015: Seminar: Building an interfaith community. Wealth and Poverty.. - 08-09-2015: NORMEs årlige missionskonference -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


10-05-2015 - Godt nyt i Nigeria. Mange befriede, dog ikke Chibok-pigerne - Nigeria - [World Watch Monitor ]
08-05-2015 - US's spanske evangelikale stærkt pro-Israel - USA - [ChristianityToday ]
04-05-2015 - Kristne holder gudstjeneste ved kirke forvandlet til gravplads i Nepal - Nepal - [ChristianityToday ]
04-05-2015 - Kina protesterer overfor USAs kritik af manglende religiøs frihed - Kina - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
02-05-2015 - Vatikanet kanoniserer Californiens missionær - under indiansk kritik - Vatikanet - [AP - Associated Press ]
30-04-2015 - Kristne dømt for narkohandel synger salmer ved dødspeletonen - Indonesien - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
28-04-2015 - Opruster i forhold til Højsterets kommende afgørelse om homo-vielser - USA - [The Wall Street Jounal ]
28-04-2015 - Lige adgang til ren energi i et sundt klima - Vatikanet - [New York Times ]
28-04-2015 - Baltimore: Den bedste prædiken er ikke det vi siger, men det vi gør - USA - [Huffpost Religion ]
24-04-2015 - Undersøgelse af nedtagning af kors på kirke i Malysias hovedstad - Malaysia - [Reuters ]
21-04-2015 - Bibelen kan ikke være "state book" i USA - USA - [Reuters ]
20-04-2015 - Brasilien - landet med størst religiøs frihed - Brasilien - [The Weekly Number ]
15-04-2015 - Højs teret i Canada forbyder by at indlede byrådsmøder med bøn - Canada,Toronto - [Religious News Service ]
15-04-2015 - Efter Universitetsdrabene i Nairobi: Konfrontationer og fredsfølere - Kenya - [WorldWide Religious News (WWRN) ]
12-04-2015 - Baptistledere mod at Liberia forfatningsmæssigt bliver kristen nation - Liberia - [WorldWide Religious News (WWRN) ]

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2015


Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld
Kommentarer, artikler og introduktioner:

Konflikter, konflikter.. (Månedens kommentar)
Anna Marie Aagaard
Den amerikanske etiker, Margaret Farley, har et bud på kristen omgang med konfliktfyldte situationer: "Selv situationer fulde af uretfærdigheder hvor både den enkeltes og gruppers rettigheder overtrædes. bør rumme tilgivelse. Eller rettere: de burde rumme villighed til at tilgive. Dermed afsiger man sig ikke modstand imod udnyttelse, misbrug og alle de andre trusler imod menneskers fysiske eller moralske integritet. Hvis vi tror, at tilgivelse i sig selv er en tilstrækkelig modvægt imod uretfærdighed, så bedrager vi os selv. Men hvis vi tror, at kamp for retfærdighed er tilstrækkeligt - ligegyldigt hvordan det ser ud i vore hjerter - så bedrager vi også os selv. Udfordringen og kaldet til at tilgive i situationer domineret af menneskeskabt ondskab og lidelse er et kald til at tilgive selv dem, som vi må vedblive at bekæmpe." Læs mere.


Fjendskab mod mission (International Bulletin of Missionary Research)

Den nyeste udgave af International Bulletin of Missionary Research har som tema "Hostility against Mission".Dels er der artikler der omhandler udfordringen for den kristne selv af troen på Gud dels om hvordan fjendskab og forfølgelse kan mødes.Forfølgelse og lidelse kan rokke ved troen på Guds godhed.Hovedfokus for udgaven er mødet med den bevidste og villede forfølgelse - diskuteret i lyset af bibelske udsagn, forbilleder og temaer: Forfølgelse set i lyset af fjendekærlighed, tålmodighed: "Hvor længe endnu, Herre?" - eller erfaringen af forfølgelse og modstand i NT - med centrum i den modstand og det fjendskab, som Kristus selv mødte. Læs mere.


Doktorafhandling om religion som identitetsmarkør i nordisk politik...
Intercultural.dk red Mogens S Mogensen
Jonas Lindbergs doktorafhandling, der netop er blevet antaget på Uppsala Universitet, Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012, indgår i forskningsprojektet "The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries" (NOREL), hvor religionssoiciologer stuederer religiøs forandring i Norden med et særligt fokus på årene 1988, 1998, og 2008. Hele afhandlingen er gratis tilgængelig, Resume af afhandlingen på svensk. På Interculturel.dk forskelligelinks til download. Læs mere.


Jeg opfordrer den nye biskop til at vende blikket udad
Jonas Adelin Jørgensen
I dag vil jeg opfordre den nye biskop til at vende blikket udad. Et udblik til verden uden for Danmark viser nemlig den nye biskop, at udfordringerne i globalt perspektiv ligger et helt andet sted [end at så få mennesker går til højmesse i Danmark. (red.)]: De ligger i at finde ud af, hvad kirkens rolle er i forhold til religiøs ekstremisme og interreligiøs dialog, i forhold til klima og økonomisk udvikling, i forhold til sundhed, i forhold til religionsfrihed, kvinders rettigheder og børns skolegang. Læs mere.


Religionsfrihed - det går ad Hekkenfeldt til
Jonas Adelin Jørgensen
Læs artikel, skrevet af DMRRs Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen, om hvordan det går med religionsfrihed. Der bliver opfordret til handling. Det går ad Hekkenfeldt til - men artiklen registrerer også tegn på håb. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.
?