Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 05-05-2016: Himmelske Dage - København - 07-06-2016: Missionskonferencen 2016 -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


03-03-2016 - 4 søstre i "Missionary og Charity" (Mother Theresas Orden) dræbt - Yemen
02-03-2016 - Kvinder skal have lov til at prædike ved messen - Vatikanet
02-03-2016 - Kristendom døende, den republikanske præsidentkampagne viser hvorfor - USA
26-02-2016 - Præster tilbageholdes på tredje måned på skjult sted - Sudan, Khartoum
25-02-2016 - Koptiske teenagere får op til 5 års fængsel for blasfemi - Ægypten
25-02-2016 - Den mest dødbringende terrorgruppe i verden Boko Haram - Nigeria
25-02-2016 - De progressive burde ikke glæde sig over de evangelikales deroute - USA
24-02-2016 - Kirke i Bursa lukkes alligevel ikke - Tyrkiet
24-02-2016 - De sidste af 230 assyriske kristne løsladt af ISIS mod løsesum - Irak
19-02-2016 - Hvad mente paven egentlig - om prævention - og, vigtigere, abort? - Vatikanet
19-02-2016 - Donald Trump ikke kristen - udtaler paven - USA
18-02-2016 - På tværs af religiøse fløje: De fleste mod diskrimination af LGBT - USA
18-02-2016 - Paven: kvinder må bruge prævention i Zika-krisen - Vatikanet
17-02-2016 - Kristne flygtninge chikaneres og forfølges i lejrene omkring Calais - Frankrig
15-02-2016 - Protestantiske kirker i Tyrkiet utrygge - Tyrkiet
14-02-2016 - Paven kritiserer Mexicos rige og korrupte elite - Mexico
14-02-2016 - Høje steretsdommer Scalias top 5 vedrørende tro og religion - USA

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2015


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Tyve teser om dåb.
Hans Raun Iversen og Jonas Adelin Jørgensen
Dette indlæg er vokset ud af et kursus om 'Dåb og omvendelse' på Det Teologiske Fakultet i København foråret 2015 Med kurset ønskede vi at bidrage til at kvalificere både forståelsen af og den kirkelige praksis omkring dåb gennem et bibelteologisk, historisk, systematisk og praktisk teologisk studium af dåb og omvendelse. Sammen med de studerende og skiftende oplægsholdere arbejdede vi både med klassiske tekster og nutidige cases. Vi ville ikke blot præsentere teologier, men gøre teologi, i fællesskab og med henblik på kirkens mission i dagens Danmark. Læs mere.


International Bulletin of Mission Research

IBMR er overgået til SagePublisher og er undergået mindre forandringer. En af dem er et skift i titlen, fra "missionary" til "mission". Det afspejler en fornemmelse af at et særligt missionssyn klæber til "missionary", hvor mission er den åbne, moderne betegnelse. Januarudgaven fra 2016 rummer en artikel med facts og overvejelser over mundtlig mission overfor skriftdomineret. Der udover flere artikler først og fremmest med fokus på kristendom og mission i Indien. Læs mere.


What Money Can't Buy. Forskningsprojekt ved Københavns Universitet

Københavs Universitet har sat et storstilet projekt i værk,Det er umiskendeligt, at markedsorienteringen har bredt sig ikke blot i civilsamfundet, men også i det offentlige med indførelse af New Public Management overalt siden 1983. Samtidig har det øgede fokus på målbare resultater bidraget til at synliggøre og forstærke den vestlige kulturs individualisering. Begge tendenser betyder, at der sker ændringer både i menneskers holdningsmæssige forankring og samfundets sammenhængskraft. Det er denne udvikling, dette tværfaglige projekt undersøger med den danske folkekirke som case. Folkekirken har et årligt budget på cirka 8 milliarder kroner ligesom fx også Rigshospitalet og Københavns Universitet. I folkekirken er der en gammel frihedstradition... Til jul vil der som en del af projektet udkomme: "Varied fortunes of historic national churches in Europe Læs mere.
The Protestant Heritage in Britain and Nordic Countries Linda Woodhead and Hans Raun Iversen (eds.)"

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.