Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 05-05-2016: Himmelske Dage - København - 21-05-2016: Jeg var fremmed og I tog imod mig - 31-05-2016: Stand Up for Women's and Children's Rights - 07-06-2016: Missionskonferencen 2016 -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


14-04-2016 - Et lykkeligt sted - men ikke for alle. Buddhismen som nationalreligion - Bhutan
13-04-2016 - Arnested for flygtningestrøm: Eritreas forfølgelse af kristne - Eritrea
02-04-2016 - Karismatisk vækkelse i den anglikanske kirke i Uganda - Uganda, Kampala
30-03-2016 - Dommer fastslår ret til at konversion fra islam til kristendom - Malaysia
28-03-2016 - Selvmordsbo mber dræber mindst 70, heraf 29 børn i Pakistan - Pakistan, Islamabad
25-03-2016 - Kristne og muslimer arbejder på at restaurere hvælvinger over Golgata - Israel
24-03-2016 - Foræl dreprotest over Yoga-influeret mindfullnes i skole - USA
24-03-2016 - Advokat, som kæmpede for kirkes ret, løsladt efter "bekendelse" - Kina
21-03-2016 - Præster trodser biskops forbud mod at lade muslimer bede i kirken - Italien
20-03-2016 - Indien nægter indrejsevisa til "advokater" for religionsfrihed - Indien
18-03-2016 - Kristen, civil ulydighed - til venstre og til højre - USA
15-03-2016 - Trumps kirkelige bagland: Prosperity Megachurches - USA
15-03-2016 - Spirende håb, nye begyndelser, konversioner.. - Syrien
15-03-2016 - Mother Teresa helgenkåres til september - Vatikanet
14-03-2016 - Trump/Burns: Jøden Bernie Sanders bør møde Jesus og blive frelst - USA
14-03-2016 - Fra "junglen" i Calais - en rapport - Frankrig

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2015


Kommentarer, artikler og introduktioner:

20.000 billeder stort fotoarkiv

35.000 billeder - hvoraf omkring 3000 er så gamle, at de lå på glasplader. Det var den mængde materiale, Jørgen Nørgaard Pedersen i sensommeren 2012 påtog sig at få styr på. I dag - 3 år efter - bød han velkommen til åbningen af Danmission digitale fotoarkiv. Her kan man nu søge og finde omkring 20.000 sorterede billeder med korte beskrivelser. Læs mere.


Ny tænketank - de kirkelige handlinger og den multireligiøse virkelighed

Folkekirke og Religionsmøde har nedsat en ny tænketank. Den skal forholde sig til de særlige problemstillinger, der opstår, når de kirkelige handlinger foregår i familierelationer præget af forskellige religioner og livssyn. Biskop Elof Westergaard bliver formand for tænketanken. Gennem generationer har det for mange familier i Danmark været naturligt, at familiens livsbegivenheder bliver markeret ved en kirkelig handling i folkekirken ved fx dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Sådan skulle det også gerne være i fremtiden! I dag lever et stigende antal danskere i familierelationer, der er præget af forskellige religiøse traditioner eller livssyn. Tænketanken skal arbejde med at identificere, hvilke nye udfordringer præster står over for i disse situationer. Samtidig skal tænketanken komme med anbefalinger til, hvordan folkekirken kan håndtere denne nye situation. Læs mere.


Kristi Himmelfart - gå ud og forkynd omvendelse til syndernes forladelse

Kristi Himmelfart er dagen for at reflektere over mission ud til hele den verden, som Kristus med himmelfarten forkyndes nærværende i overalt. Teksten denne uge kan give inspiration. Prædikencitaterne viser at dagen kan give anledning til både at vende blikket indad (i egen eksistens) og udad - ud i verden. Der er også overvejelser over de billeder vi typisk forstår himmelfarten gennem - i én af de citerede prædikener og i de religionspædagogiske noter. Det er ikke et dårlig gæt at et dyk ned i The Text Next week vil møde et forholdvis stærkt fokus på missionstanken. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.