Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 02-12-2016: Reformationsjubilæum - Formøde til LVFs generalforsamling -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst


25-11-2016 - Patriark og sheik retter i fællesskab kritik mod Saudiarabien - Saudiarabien
18-11-2016 - Ugandas ældste stamme fordrevet fra deres land, nu kristnet - Uganda, Kampala
18-11-2016 - Paven tager til genmæle mod modstandere blandt kardinalerne - Vatikanet
18-11-2016 - Kristen guvenør under mistanke for blasfemi overfor koranen - Indonesien
17-11-2016 - Officielt afkald på mission overfor jøder - Lut.Ev.Kirke i Tyskland - Tyskland
17-11-2016 - Helgenk&ari ng;ring af radikal fredaktivist på vej - USA
17-11-2016 - Bogstavelig bibellæsning giver bedre kirkevækst - Globalt
14-11-2016 - Trump: homoægteskaber er en realitet .. og flere andre artikler - USA
12-11-2016 - Trump - og Clinton. Den katolske kirke må løfte en profetisk stemme - USA
09-11-2016 - Kirkeliv i Aleppo - Syrien
09-11-2016 - Evangelikale stemte overvejende for Trump [Flere artikler] - USA
07-11-2016 - Vatikanet fordømmer ordination af biskopper uden om paven - Kina
03-11-2016 - Feminister: Paven demonstrerer at en reformation stadig er nødvendig - Vatikanet
26-10-2016 - Kristen tro - før en sygdom, nu tolereret - Cuba
25-10-2016 - Kristne i Irak bange for at vende tilbage til befriede byer - Irak
22-10-2016 - Kristne byer befriede under fremrykningen mod Mosul - Irak

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2016


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Nyt Magasin fra Folkekirke og Religionsmøde

Hvilken rolle spiller kristendommen for samfundet i dag? Med artiklerne: Theodor Jørgensen: "Den kristne missionsforpligtelse i et demokratisk, multireligiøst samfund" - Iben Krogsdal: "De kejtede kristne i den stærke folkekirke" - Brian Arly Jacobsen: "Religion og kommunalpolitik i Danmark - mellem religiøs og mangfoldighedspolitik og sekularisering" Læs mere.


HJÆLP FLYGTNINGE MED AT SE SAT-7 I DANMARK
Mission Afrika
Mange asylansøgere i Danmark er kristne, men har siden de kom til Danmark haft svært ved at finde fællesskaber, hvor de kan slå rod. Det er enten på grund af sprogvanskeligheder, kulturforskelle, eller fordi de bliver flyttet rundt fra kommune til kommune. I Mission Afrika vil vi gerne hjælpe dem på vej, der vil lære mere om, hvad det vil sige at leve som kristen, men som har svært ved at finde ligesindede, der taler det samme sprog og forstår, den kultur de kommer fra. Og det kan vi utrolig nemt med et postkort om SAT-7. Læs mere.


Kirken Update på Facebook

Særlige "breaking news" bliver slået op her. Der er også mulighed for at bruge Facebook til at diskutere KirkenUpdates indhold, redaktion mm. - Også enkelte nyheder. Er der forkerte vinkler, forkert vægtning af typer nyheder osv. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.