Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]
Verden over siden sidst

Link på billede fører til biografiske oplysninger


20-10-2017 - Immigrationspolitik: Kristne tvinges tilbage til Mellemsten - Mellemsten
20-10-2017 - Den russiske, katolske kirke mindes 100-ret for Gulag-martyrer - Rusland
15-10-2017 - Helgenkring: 30 martyrer fra 15-1600 tallet - Vatikanet
14-10-2017 - Evangelikale Megachurch Willow Creek med kvindelig leder - USA
13-10-2017 - Ærkebiskop: sympati for Boko Haram næres af korruption og multinationa - Nigeria
11-10-2017 - Bibel og præsidentvalg - Kenya
09-10-2017 - Naturkatastrofer set i bibelske perspektiver (Teodicé ) - USA
06-10-2017 - EU lukker øjnene for konverterede kristnes asylsøgeres risiko ved tilb - Europa
03-10-2017 - Julemandens grav fundet? -
02-10-2017 - Ærkebiskops dilemma - om homoseksualitet er synd -
01-10-2017 - Evangelikale opfordrer Trump til at undsige Alt-Right Movement -
01-10-2017 - 7 reaktioner på Las Vegas-skyderiet -
29-09-2017 - Præst "byttegidsel" for Fethullah G len -
29-09-2017 - Den skotske kirkes accept af homo-vielse udfordring for den anglikansk -

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2017


Kommentarer, artikler og introduktioner:

På vej mod økumenisk forår?

Vi har taget et par reelle økumeniske skridt fremad. Et af de tydeligste eksempler er den fælles katolsk-lutherske markering af reformationsjubilæet i Lund og Malmø 31. oktober 2016. Næsten fem årtier med dialog mellem Det Lutherske Verdensforbund (LVF) og Vatikanet har ikke blot ledt til det enestående dokument, "Fra konflikt til fællesskab", som blev udgivet i 2013. Den tålmodige og ihærdige dialog gjorde det også muligt, at LVFs daværende præsident, biskop Munib Younan, og Pave Frans I sammen kunne underskrive de fem imperativer, som "Fra konflikt til fællesskab" konkluderer med. Læs mere.


Ny religionsteolog ved Folkekirke og Religionsmøde

"Det vigtigste for mig i denne stilling er at bidrage til, at folkekirken fungerer som en stærk ressource for samfundet. Ingen andre steder i Danmark er der så mange, der dagligt arbejder med tro og trospraksis...Kirken har altid bidraget med det, der var brug for i samfundet; uddannelse, diakoni, lægekunst, og i dag kan folkekirken også bidrage ved - måske lidt tydeligere - at understrege, at religion ikke i sig selv er noget at være bange for." Læs mere.


20. s. e. trinitatis - Gud sender og inviterer. Teksten denne Uge.

Teksten denne Uge udkommer ugentligt med inspirationer og ressourcer til forståelse af søndagens tekst. Referencer til prædikener, litteratur, pædagogiske vinkler, amerikanske ressourcer - og meget mere. Teksten denne Uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen i samarbejde med Thala Juul Holm. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.