Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 22-10-2018: RITUALER OG RELIGIONSMØDE - når religionsmøder flytter ind i kirkerummet -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> Link på billede fører til biografiske oplysninger


08-08-2018 - Så synges der igen protestsalmer - USA
06-08-2018 - Gamle kæmper flytter sig også - USA
02-08-2018 - Døds traf ikke længere legitim efter den katolske katekismus - Vatikanet
21-07-2018 - Præst myrdet. Konflikt mellem anglofone seperatister og styre - Cameroun
19-07-2018 - Topmøde med Putin gavner religionsfriheden - USA
19-07-2018 - Flertal af religiøse grupperinger: USA er på et forkert spor - USA
18-07-2018 - Vatikan-kritik af Prosperity Gospel - / "den amerikanske drøm" - Vatikanet
18-07-2018 - National Prayer Breakfast platform for kontakt og påvirkning (russisk/ - USA
17-07-2018 - Med politiets billigelse: Vi ønsker ingen kirke her - Ægypten
16-07-2018 - Jehovas vidner flygter fra Rusland - Rusland
11-07-2018 - Politiske kirke- og moskelukninger. Luthersk biskop bifalder - Rwanda
11-07-2018 - Mere end 50 Jehovas vidner retsforfølges for religiøs kriminalitet - Rusland
10-07-2018 - Kristne flygtninge overfaldet af muslimkse medflygtninge - Grækenland
10-07-2018 - 16 kristne arresteret under Jharkhands "anti-conversion law" - Indien
09-07-2018 - Revision? Common Prayer Book mere kønsneutral om Gud - USA
04-07-2018 - Kinesisk eksport: Mission via handelsvejene - Kina
21-06-2018 - Mellem&osla sh;stens kristne ser Rusland som deres forsvarer - Mellemøsten
21-06-2018 - Kirkernes Verdensråd 70 år - pavebesøg - Globalt
21-06-2018 - Chikane i stort og - især - småt - Uzbekistan
20-06-2018 - Vatikanet bruger for første gang forkortelsen LGBT - Vatikanet
20-06-2018 - Trump - bibel - politik. Set fra Mebourne - USA
20-06-2018 - Trump - bibel - politik. Set fra London - England
20-06-2018 - Farlige konsekvenser af USAs udtræden af FNs menneskerettighedskommisi - USA
18-06-2018 - Kirker fordømmer Trumps adskillelse af immigrantbørn fra forældre - USA
18-06-2018 - Evangelikale uden grænser - Palæstina

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Feature: Jordan Peterson

Den canadiske professor i psykologi (University of Michigan) har på det seneste fået medieopmærksomhed i Danmark - også i kirkelig sammenhæng. Han ses af nogle som et befriende modsvar til det, som samme grupperinger i Folkekirken ser som en let venstreorienteret mainstream holdning, som de mener er dominerende i kirken. En holdning som indebærer at kirken eller den kristne skal engagere sig i miljø, klima, flygtninge osv. Læs mere.


Offentlighedteologi

Mogens Mogensen beskriver Offentlighedsteologien: Hvad er det særlige ved dette relativt nye begreb og sætter den i forhold til kirkens missionsforpligtelse. Han spørger tilsidst om det er et begreb der har relevans i "Grundtvigs fædreland" - svaret antydes ved en henvisning til den kinesiske teolog We Ge, som i 2013 forsvarede sin doktordisputats på det teologiske fakultet på Københavns Universitet, "The Deep Coinherence: A Chinese Appreciation of N. F. S Grundtvig's Public Theology". Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.

Kommentarer, artikler og introduktioner:

sag 4

Ls mere.


sag5

Ls mere.


sag 6

Ls mere.
Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien st.