Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]
Verden over siden sidst

Link på billede fører til biografiske oplysninger


20-03-2019 - Fællesudtalelse kirkeledere i Auckland - New Zealand
18-03-2019 - Fulanidrabene på kristne fortsætter - Nigeria
18-03-2019 - Benediktinerpriorinde: Kvindelige præster nu - Tyskland
12-03-2019 - Seks år - Frans. Den gode, den onde, den barmhjertige -
12-03-2019 - 77-årige kardinal Pell i dømt seks års fængsel - Australien
06-03-2019 - "Genopbyg min kirke" - en hjælp i den nuværende sexmisbrugskrise - USA
01-03-2019 - Uro om Lambeth-konferencen pga homoviede biskopper - Globalt
27-02-2019 - Immigranter ændrer billedet i nogle vestlige kirkesamfund - USA
26-02-2019 - Kristne og jøder: Korsmindesmærke er ikke et sekulært symbol - USA
24-02-2019 - Denne storm stilner ikke af.. - kvinder tager ordet i vatikanet - Vatikanet
19-02-2019 - Præst protesterer mod den"nye" Mugabe - står til fængsel igen - Zimbabwe
18-02-2019 - Seksuel misbrug i evangelikal sammenhæng - USA
18-02-2019 - Kristen arresteret efter anmeldelse af buddhistisk trussel - Sri Lanka
14-02-2019 - De religiøse rødder skal være i orden til præsidentvalg i USA - USA

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2019


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Hvad er europæiske værdier?
Jørgensen, Jonas Adelin
Øst- og Vesteuropa har forskellige syn på religion, minoriteter og social-etiske spørgsmål. Det kommende valg til Europa-Parlamentet bliver derfor spændende at følge, vurderer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen.. Hvor meget eller lidt religiøse minoriteter som muslimer og jøder er accepteret fordeler sig klart efter en østlig og en vestlig forståelse. Det samme gør sig gældende for forståelsen af religion og national identitet... Læs mere.


Folkekirke, mission og pluralistisk samfund
Nikolajsen, Jeppe Bach
Denne artikel (i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap) tematiserer den danske folkekirkes missionale selvforståelse. Den argumenterer for, at to væsentlige forhold har hæmmet en sådan selvforståelse. For det første er folkekirken en del af den lutherske tradition, som ofte har haft en svag betoning af mission, og for det andet var den danske folkekirke i århundreder en statskirke, som rummede stort set hele den danske befolkning, hvorfor mission ikke var et presserende anliggende for kirken. Dernæst påviser artiklen ved henvisning til teologiske udsagn og kirkelige initiativer, at en ny missional selvforståelse vinder frem i disse år. Artiklen tegner et billede af en kirke, som synes at være i færd med at indstille sig på at være en del af et i stigende grad pluralistisk samfund, og at en ny fremspirende missional selvforståelse kan forstås i lyset af dette. Læs mere.


Fra Ny Mission 36: Kan kirkens enhet tåle ulike syn på ekteskapet?
Hegstad, Helge
Kan kirkens enhet tåle ulike syn på ekteskapet? Et perspektiv fra Den norske kirke. Hegstad gør rede for hvordan man i den norske kirke har fasthold enigheden trods stor forskel i synet på homofili og samkønnet ægteskab ved at tage udgangspunkt i Confessia Augustanas kap VII "Til kirkens sande enhed er det tlstrækkeligt at være enig om evangeliets lære og sakramenternes forvaltning. Men det er ikke nødvendigt at man overalt har de samme menneskelige overleveringer eller kirkelige former eller ceremonier, forordnet af mennesker." I Norge er der faldet ro om spørgsmålet, i Danmark hverken var eller er der megen diskussion tilbage - men de teologiske overvejelser udfra CA 7 er stadig relevante overfor en kirke, som tenderer at falde fra hinanden i et "Syd" et "Nord", eller hvor der i hvert fald er risiko for kirkesplittelse i flere af de store kirkesamfund. Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.