Til interesserede i kirkens vilkår verden over og i Dansk Missionsråds arbejde - Online udgave - [Om red.] - Bestil - Afmeld

Kalender: 24-05-2019: Den lutherske kirke i Nigeria. Ærkebiskop Musa Filibus - 29-05-2019: Himmelske dage -
Kalenderen medtager arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. [Få arrangement optaget]

Verden over siden sidst

HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> HEIGHT=90> Link på billede fører til biografiske oplysninger


10-05-2019 - Kæmper med sorgen og frygten - Sri Lanka
09-05-2019 - Mandat til alle i kirken til at rapportere om sex-misbrug - Globalt
08-05-2019 - Asia Bibi i Canada - men nok stadig trængt - Canada,Toronto
06-05-2019 - App bygger kirker i flygtningelejre - Sudan, Southern
02-05-2019 - Voksende forfølgelse i det ellers fredelige Burkina Faso - Burkina Faso
02-05-2019 - Oprørsk fromhed - kvækerne - Australien
01-05-2019 - Kirke ly for muslimer såvel som andre - Mozambique
01-05-2019 - Jehovas vidner, muslimsk imam og andre rammes - Azerbadjan
01-05-2019 - Biskop for indisk domstol for voldtægt af nonner - Indien
01-05-2019 - Abortmodstand som brobygger mellem protestantisk og katolsk politisk h - USA
30-04-2019 - Pinsekirkep ræster kæmper for frihed fra særlige uddannelseskrav - Uganda, Kampala
30-04-2019 - Pew: Europæere betaler gerne kirkeskat uden at frekventere kirken - Europa
30-04-2019 - Overfaldet præst: fyldt med frygt - og tro - Nepal
29-04-2019 - USCIRF: Kina og en snes andre lande topper listen over religiøs forføl - Globalt
29-04-2019 - Lutherske unge til kamp for klima og mod vold mod kvinder - Sydafrika
29-04-2019 - Hindupoliti ker: Tvungen sterilsering af kristne og muslimer - Indien
25-04-2019 - Harry Potter den nye grundfortælling? - USA
25-04-2019 - Brasilien er en kristen stat - minoriteter må omvende sig - Brasilien
23-04-2019 - Bannon i krig med paven - USA

NB: Ovenstående er et udvalg af månedens nyheder på KirkenUpdate 2018


Kommentarer, artikler og introduktioner:

Europa er vor fremtid

Danmark er EU-valget ikke et emne i kirkelige kredse, men i resten af Europa holder kirkefolk sig ikke tilbage for at tale om europæisk politik. Det gælder både kirkelige anliggender, socialetiske og bioetiske problemstillinger og værdipolitiske emner. ../ Domprovst Anders Gadegaard, som er medlem af KEK's hovedbestyrelse, mener, at kirker har en særlig forpligtelse til at tage del i diskussionen om Europas værdier og fremme det kristne menneskesyn: "Jeg mener, at vi i Europa bygger på et kristent menneskesyn, og derfor kan man godt tale om et kristent Europa. Det handler om at have vilje og lyst til at inkludere forskellighed, også hvad angår tro... Læs mere.


Præsemtation: Olivier Roy: Er Europa kristent?

Bogen, som er nylig udkommet, og har vakt debat, har et tema, som løbende har været oppe i KirkenUpdate. Er kristendom først og fremmest blevet en kulturel identitet(smarkør) og for de færreste egentlig tro - eller kan man ikke stille sådan op? Er kristendommen et sæt værdier? Det er sådan kristendom bruges stort set af alle, når den drages ind den politiske debat. Olivier Roy, som er muslim og islam- og religionsanalytiker, spiller spørgsmålet Er Europa kristent? ind i debatten. Senere vil bogen blive anmeldt her - Se forlagets omtale Læs mere.


8 teser om den nye folkekirke
Folkekirkens migrantarbejde
1 / DIAKONI Folkekirken skal danne ramme om personlige relationer og kristne fællesskaber, hvor der er plads til forskellige sprog og kulturer. 2 / INTEGRATION Både nye og gamle medlemmer af folkekirken må forandre sig for at komme hinanden i møde. 3 / GUDSTJENESTE Nydanskere skal have mulighed for at fejre gudstjeneste på deres eget sprog og samtidig inviteres til at tage del i de dansksprogede gudstjenester. 4 / UNDERVISNING Nydanskere skal tilbydes undervisning i den kristne tro og praksis på deres modersmål. Folkekirken skal hjælpe nydanskere med at lære dansk og etablere en hverdag i Danmark. 6 / MISSION Folkekirken skal opfylde sin mission ved at være synlig blandt nydanskere og dele evangeliet på tværs af kulturer og religioner. 7 / NYDANSKE LEDERE Nydanskere skal klædes på til at blive præster, kirkeligt ansatte og menighedsrådsmedlemmer i folkekirken 8 / NÆSTE GENERATION Børn med nydansk baggrund skal aktivt inviteres med i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde. F Læs mere.

Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien stå.