Til interesserede i DMRs arbejde og i kirken verden over pr‘sentet i m†nedligt udvalg af nyheder.

Om redaktionen af KirkenUpdate

KirkenUpdate udgives af Dansk Missionsr†d og Kristen Skriver Frandsen.
M†let med KirkenUpdate er orientere om kirken og kirkens mission i verden. Generelt og udfra det arbejde, som udf›res udfra Dansk Missionsr†d.

KirkenUpdate er dels et m†nedligt udsendt nyhedsbrev dels en akkumuleret oversigt over begivenheder verden over. Nyhedsbrevet pr‘senterer i korte overskrifter et udvalg af de begivenheder, som findes p† KirkenUpdates oversigt for hele †ret. Der er alts† flere nyheder inde i hovedoversigten end i nyhedsmailen. Nyhederne er hentet fra et bredt spektrum af kilder verden over.
Princippet for redaktionen og udv‘lgelsen er at give er repr‘sentativt billede af kirken i dens diversitet. Sp›rgsm†l om kirkens m›de med verden og andre religioner (i mission, i dialog, i konflikt og under forf›lgelse), dens politiske offentlighedskarakter, ›kumeniske sp›rgsm†l, sp›rgsm†l om bibelsyn, etik er s‘rligt i fokus.
Overskriften i nyhedsmailen er dansk - men selve teksten er p† originalsproget (s‘dvanligvis engelsk) p† KirkenUpdate. L‘serne er meget velkomne til at pege p† oversete sider - ogs† med link til helt konkrete begivenheder. Send mail

Hver m†ned vil skiftende teologer i en kommentar s‘tte fokus p† en enkelt af begivenhederne. Der vil derudover i forskelligt omfang v‘re baggrundsartikler og anmeldelser/omtale af tilsendte b›ger.

Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. Kalenderen linker i nyhedsmail via overskrift til †rskalender - to m†neder ad gangen. Ogs† her er forslag velkomne: Send mail

KirkenUpdate redigeres af Kristen Skriver Frandsen (ansvarshavende) og generalsekret‘r Jonas Adelin J›rgensen (Dansk Missionsr†d).