Forside - Teksten denne uge - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Skrifthenvisninger i faglitteraturen

Hanson, John Wesley: Universalism the Prevailing Doctrine of the Christian Church

Øvrige indeks:
Gammel Testamente - Matthæusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - Åbenbaring - -

Indeksering generelt / diverse bibelværktøj

Oversigt over indekserede værker - med forsidebillede

Bibelindeks findes ikke nødvendigvis i det udgivne værk. Se nedenfor om indekseringsgrad og noter. Redaktøren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et værket dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte søndage. Og har så lavet nedenstående bibelindeks.
Selve indlæsningen foregår halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten i onlinebibler. Da = den danske bibeloversættelse 2002 - direkte på stedet. No = norsk bibelobersættelse 2011. Biblegateway [B-Gate] åbner på Luther 1545, andet kan enkelt vælges på siden.
Undertiden er der også en overskrift, så man hurtigt kan se hvad stedet handler om.

.

Indeksering: Alle henvisninger findes indført i THEOL-P e-bog kindleformat

Andre noter:Chapters: II. Early Christianity A Cheerful Religion. Darkness at the . Advent. (564) III. Origin of Endless Punishment. (598-796) V. Two Kindred Topics. Gospel Preached to the Dead. (931-1279) IX. PANTæNUS AND CLEMENT. (1674-1739) X. Origen. Early Opposition to Origen. (1882-2351) XI Origen--Continued (2377) XII. The Eulogists of Origen. (2665) XIV. Minor Authorities. Several Fathers. (2863-2881) XV Gregory Nazianzen. Bishop of Constantinople. (3020) XVI. Theodore of Mopsuestia and the Nestorians. (3047-3411) XVII. A Notable Family. XVIII. Additional Authorities. (3466-3617) XIX. The Deterioration of Christian Thought. Transition of Christianity (3698-3786) XX. Augustine--Deterioration Continued. (3826)

.
1. Mos. 6, v 1-4 - side:Loc 684 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..gudesønnernes nedstigen - menneskelivet skal være 120 år -
5. Mos. 4, v 24- - side:Loc 2242 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - For Herren din Gud er en nidkær Gud, en fortærende ild -
1. Kg. 28, v 32- - side:Loc 938 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 30, v 20- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 37, v 1-ff - side:Loc 3613 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 68, v 18- - side:Loc 2881 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 69, v 32-33 - side:Loc 3493 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 118, v 1-f - side:Loc 3466 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Sl. 148, v 1-f - side:Loc 3786 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 1, v 24- - side:Loc 3253 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 10, v 17- - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 12, v 1- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..vreden vendte og du trøstede mig -
. Es. 12, v 1-1 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 14, v 16- - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 16, v 4- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 24, v 22- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 46, v 14-15 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Es. 47, v 14-15 - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Jer. 25, v 15-16 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Ez. 16, v 53-55 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Ez. 18, v 23- - side:Loc 1689 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Ez. 33, v 1-f - side:Loc 1689 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mika 7, v 9- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..bære Herrens vrede, til han har ført min sag.. -
. Mika 7, v 9-x - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 5, v 22- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..skyldig til helvedes ild -
. Mt. 5, v 26- - side:Loc 3020 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 5, v 44- - side:Loc 1696 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Elsk fjender, velsign dem der forbander -
. Mt. 10, v 28- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 12, v 32- - side:Loc 2377 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..ikke tilgivelse, hverken i denne eller den kommende verden -
. Mt. 12, v 32-y - side:Loc 3162 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 16, v 6-12 - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - At tage sig i agt for farisæernes lære -
. Mt. 18, v 30- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 19, v 12- - side:Loc 1882 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 23, v 15- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Ve jer, I skriftlærde -
. Mt. 25, v 1-f - side:Loc 1279 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 25, v 33- - side:Loc 564 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Verdensdommen -
. Mt. 25, v 46- - side:Loc 598 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..disse skal gå bort til evig straf -
. Mt. 25, v 46-d - side:Loc 3826 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 25, v 46-r - side:Loc 982 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 25, v 46-t - side:Loc 781 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 25, v 46-x - side:Loc 1681 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mt. 25, v 46-y - side:Loc 1692 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mk. 7, v 1-f - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Menneskebud og Guds bud -
. Mk. 8, v 15- - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Mk. 9, v 43- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Luk. 3, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Johannes døber viser hen til den dåb, Kristus døber med -
. Luk. 10, v 15- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Kapernaum .. til dødsriget skal du styrtes ned -
. Luk. 15, v 3- - side:Loc 3617 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Fåret som bliver fundet igen -
. Luk. 15, v 4- - side:Loc 3490 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Luk. 21, v 1-ff - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Jesus taler om de tider, der skal komme -
. Joh. 10, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Joh. 17, v 21- - side:Loc 3733 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Joh. 2, v 2- - side:Loc 1739 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Rom. 6, v 6- - side:Loc 3047 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Det gamle menneske tilintetgøres.. -
. Rom. 6, v 9-10 - side:Loc 2651 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Rom. 11, v 25- - side:Loc 3698 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - I skal kende en hemmelighed -
. Rom. 11, v 25-26 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Rom. 11, v 32- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - alle under ulydighed - Gud kunne forbarme sig over alle -
1. Kor. 3, v 2- - side:Loc 2136 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 3, v 12-16 - side:Loc 3783 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 3, v 15- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 4, v 3- - side:Loc 3784 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28- - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..og Gud skal være alt i alle. -
1. Kor. 15, v 28-p - side:Loc 2863 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28-q - side:Loc 3471 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28-r - side:Loc 3481 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28-s - side:Loc 3537 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28-t - side:Loc 3595 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Kor. 15, v 28-z - side:Loc 3411 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
2. Kor. 11, v 3- - side:Loc 796 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..afveje fra den rene og oprigtige hengivenhed til Kristus -
. Gal. 3, v 22- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Ef. 1, v 10- - side:Loc 3525 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..fuldføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte.. -
. Ef. 1, v 23- - side:Loc 3539 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..fyldt af ham som fylder alt i alle. -
. Ef. 4, v 13- - side:Loc 3731 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - ..indtil vi alle når frem til -
. Ef. 4, v 16- - side:Loc 3725 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Ef. 6, v 12- - side:Loc 1239 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Vor kamp er ikke mod kød og blod .. men magter -
. Fil. 2, v 9- - side:Loc 961 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Fil. 2, v 10- - side:Loc 1674 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - I Jesu navn skal hvert knæ bøje sig -
. Fil. 2, v 10-11 - side:Loc 1238 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Fil. 2, v 10-x - side:Loc 3211 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Tess. 4, v 15-17 - side:Loc 2194 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Kol. 1, v 19-20 - side:Loc 3091 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Kol. 1, v 20- - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Kol. 1, v 20-q - side:Loc 2305 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Kol. 1, v 20-x - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Hebr. 2, v 19- - side:Loc 2305 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Hebr. 12, v 9- - side:Loc 1680 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
. Hebr. 12, v 29- - side:Loc 2242 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Pet. 3, v 18-21 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - -
1. Pet. 3, v 19- - side:Loc 931 i Hanson,: Universalism the Prevaili... Teksten: Da No B-Gate - Kristus prædiker i dødsriget -