Forside Theol-p - Eksterne og interne bibelværktøj  Teksten denne uge: Dansk - - Denne uken: Norsk

Bibelværktøj -  teksten - bibelhenvisningsregistre

Her på siden:
Bogforsider
Teksten - oversættelser - kommentarer - Bibelhenvisningsregistre -


Nyt: Bibelindeks bog for bog
  >>>>>
Nyt om bøger på Theol-p >>>>>


Bibelteksten -

Hebraisk, Bibilia Stuttgardiensis -  [Se her]
Græsk: Nestle-Alland
[åbner på Mt. 1]
Lutherbibel
[Se her]


Oversættelser:


Bibelteksten: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway
(åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges inde på siden) -

Via Teksten denne uge er på de enkelte søndage direkte link til dansk, norsk, svensk, islandsk oversættelse +
Lutherbibelen 1545, King James Version, og New International Version, Chr IIIs bibel, Nestle-Alland

Ældre online oversættelser til dansk:(hentet på wikipedia)

Wikipedia om danske bibeloversættelser:


Kommentarstof - teksttolkning

The Text this Week Den oprindelig inspiration til "Teksten denne uge"

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Vist mest omfattende - med nyeste kommentarer

Working Preacher

Lectionary Greek


Monografier
Carl Koch: Jesu lignelser. Teksten online her - kun selve lignelsestolkningerne. Trods sin relative høje alder (1915) absolut stadig brugbar.


Eksterne bibelregistre

Søren Kirkegaardselskabets bibelregister [Oversigt og indgang]
Der er vejledning. Det er så vidt jeg kan finde ud af Ikke meget enkelt at bruge. Man finder det ønskede sted i indeks, så får man henvisning til forekomst - angivet med forkortelser, som en ikke-Kierkgaardsforsker ikke nødvendigvis har i hovedet og så et par ord fra teksten - som man så må søge på inde i værkets tekst.

Grundtvigværker.dk
har også et bibelregister. [Oversigt og indgang]
Der er vejledning, men det er ikke lykkedes mig at få det til at give ønsket resultat

Theol-p's registre

Henvisninger fra faglitteratur/anden litteratur til bibelen:

Gammel Testamente -

Matthæusevangeliet -

Markusevangeliet -

Lukasevangeliet -

Johannesevangeliet -

Apostlenes gerninger - breve - Åbenbaring - -


Indekserede værker, hvor bibelregister findes i værket.
Er typisk scannet ind for evangeliernes vedkommende
- Fortegnelse på vej - her seneste:

Nielsen, Erik A.: Kristendommens retorik [Indeks]
Mogensen, Mogens S.: Missionen midt i blandt oa (2024) - Se bibelindeks her

Theol-p: Faglitteratur/litteratur - Indekseret af Theol-p
(Indeks findes ikke i bogen)
Henvisningerne findes også i de akkumulerede indeks til de enkelte bibelskrifter. Men via linket "Se bibelindeks her"  kan du se bibelindekseringen til den enkelte bog. Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Nedenfor liste kronologisk efter indlæsning - Oversigt over alle -

Prenter, Regin: Skabelse og Genløsning (1971) - Se bibelindeks her
Nikolajsen, Jeppe Bach: National kristendom til debat (2015) - Se bibelindeks her
Nikolajsen, Jeppe Bach: Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (2017) - Se bibelindeks her
Mogensen, Mogens S.: Kristendom i en brydningstid (2019) - Se bibelindeks her
Flere: Ekklesiologi, mission, offentlighedsteologi - samletindeks (2020) - Se bibelindeks her
Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuld af. En håndbog om Mission (0000) - Se bibelindeks her
Longkumer, Sørensen, Biel (Ed): Mission and Powers. History, Relevance and Perils (2017) - Se bibelindeks her
Thelle, Notto R: Stilheten og skriket. Tanker om tro og eksistens (2019) - Se bibelindeks her
Thelle, Notto R: Gåten Jesus.2009 - Se bibelindeks her
Raheb, Mitri: Troen og Imperiet - Bibelen set med palæstinensiske øjne (2014) - Se bibelindeks her¨
Petersen, Arne Herløv: Korn på stengrund Se bibelindeks her
Steenbuch, Johannes Aakjær: Guds rige er anarki 2020 Se bibelindeks her
Sandbeck, Lars og Rikke Vanggaard: Far, Søn og Helligånd Se bibelindeks her
Petty, John: Progressive Involvement - website. Direkte link til tekst. Se bibelindeks her
Flere: Bærekraftsboka. FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro. OBS direkte link til online udgave. Se bibelindeks her
Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En elendighetsteologi. (2020) Se bibelindeks her
Bispemøtet Den norske kirke: Guds skapte verden - Vårt hjem Se bibelindeks her
- Niels Henrik Gregersen. Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige. 2021 Se Bibelindeks her
- Hanson, J.W. Universalism - the Prevailing Doctrine of the Christian Church. 1899 Se bibelindeks her
Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden. Interaktiv katekismus 1995. Indeks - Med direkte link.
Lønning, Per: Hva er kristendom? 1966. Se bibelindeks her, - - Boken Online -
Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse. 2012 Indeks i bogen - her kun evangelierne
Holst, Søren: Messias. 2022. Se bibelindeks her.
Hauge, Hans Nielsen. Prekensamling 1800. Indeksering av perikopene. Se indeks her
Brønnum, Jakob: Fristelsen 2022 Se indeks
Valen-Sendstad, Fartein: Hva er kristentro? 2000. Indeks - , Boken Online. -
McFague, Sally: Hengivelsens teologi [9]...
Raheb, Mitri: Afkoloniser Palæstin [9]...


Theol-p: Andre bibelindekser.

Religionsmøde, Elementer til kateketik og At åbne en verden

Mødet - perspektiver i bibelen på mødet med anden tro [Se her]
Kommenterede skriftsteder, som ofte har været inddraget i teologiske overvejelser over religionsmødet. Undertiden ganske modstridende kommentarer til samme skriftsted!

Elementer til kateketik [Se her]
Indeks til det omfattende undervisningsmateriale (ca 1000 enkeltelementer) [Omfattende, men trænger til opdatering]

At åbne en verden [Se her]
Omfattende tolkningslabyrint, hvor man i billeder, fortællinger, bibelsteder kommer omkring centrale temaer i kristendommen - på simpelt niveau interaktiv -