Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Om..
Om Teksten denne uke - norsk utgave

Det er nyt at jeg prøver at tilrette Teksten denne uke til de norske tekstrekkene. Men jeg er flyttet med min kone til Rissa, og så er den norske gudstjeneste blevet nærværende for mig. Kolleger på det Norske Prekeskap på Facebook har dog af og til gennem længere tid fået link til relevante sider. Etterhvert vil jeg prøve at skrive den redaktionelle tekst på norsk. Tak til enhver kollega, som hjelper med fejl i det sproglige. [Send mail her]

Den danske udgave vil nok længe være mest udbygget - derfor vil der også være tværgående link. Og en del vil stå på dansk begge steder.

Om redaktionen
Teksten denne uge redigeres løbende af Kristen Skriver Frandsen, [Se mere] - i stort set daglig samtale med med min kone, Thala Juul Holm, sogneprest i Stadsbygd -