Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Oversikt -  de norske tekstrekkene

- Skrifthenvisninger til faglitteraturen: Oversigt

- Nyt på sidene: Register til Norsk Salmebok 2013 med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Av historisk interesse: De tre tekstrekkene rundt 1920

NB - overskrift på perikope er noen ganger på dansk - når det er sammenfall i tekstutsnit

Andre tekstrekke:

Treenighetssøndag (26/05/24)
Luk. 10, 21-24 [850]

2. s. i treenighetstiden (02/06/24)
Joh. 3, 26-30 [851]

3. s.i treenighetstiden (09/06/24)
Discipelkaldelsen Joh. 1, 35-51 [853]

4. s. i treenighetstiden (16/06/24)
Om efterfølgelse Mt. 16, 24-27 [854]

5. s. i treenighetstiden (23/06/24)
Ikke enhver der siger Herre, Herre - huset på klippegrund Mt. 7, 21-29 [855]

Sankthansdagen / Jonsok / S (24/06/24)
Mt. 11, 7-14 [852]

Aposteldagen / 6. s. i tr. (30/06/24)
Peters Bekjennelse Mt. 16, 13-20 [856]

7. s. i treenighetstiden (07/07/24)
Frelsen til de fortabte (Zakæus) Luk. 19, 1-10 [857]

8. s. i treenighetstiden (14/07/24)
Den fattige enkens gave Mk. 12, 37-44 [858]

9. s. i treenighetstiden (21/07/24)
Kvinden grebet i hor Joh. 8, 2-11 [860]

10. s. i treenighetstiden (28/07/24)
Lignelsen om den gældbundne tjener Mt. 18, 21-35 [861]

Olavsdagen / Olsok / Søndag (29/07/24)
Om efterfølgelse Luk. 9, 23-26 [859]

11. s. i treenighetstiden (04/08/24)
Aksplukningen på sabatten Mk. 2, 23-28 [862]

12. s. i treenighetstiden (11/08/24)
Luk. 8, 1-3 [863]

13. s. i treenighetstiden (18/08/24)
Luk. 12, 41-48 [864]

Vingårds / 14. s i tr (25/08/24)
De unyttige tjenere Luk. 17, 7-10 [865]

15. s. i treenighetstiden (01/09/24)
Marta og Maria Luk. 10, 38-42 [866]

16. s. i treenighetstiden (08/09/24)
Mt. 5, 10-12 [867]

17. s. i treenighetstiden (15/09/24)
Enkens Søn i Nain Luk. 7, 11-17 [869]

18. s. i treenighetstiden (22/09/24)
Den romerske officer i Kapernaum Mt. 8, 5-13 [870]

Mikkelsmesse / (29/09/24)
Luk. 10, 1-2.1 [868]

19. s. i treenighetstiden (29/09/24)
Budene - ordet er deg nær Mos. 30, 11-15 [871]

19. s. i treenighetstiden (29/09/24)
Joh. 7, 14-17 [871]

20. s. i treenighetstiden (06/10/24)
Om skilsmisse - om tillåtelsen for hardhjertethetens skyld Mk. 10, 2-9 [872]

20.x s. i treenighetstiden (06/10/24)
MK. , - [872]

21. s. i treenighetstiden (13/10/24)
Den rige mand og Lazarus Luk. 16, 19-31 [877]

22. s. i treenighetstiden (20/10/24)
Tro på lyset .. så I kan blive lysets børn Joh. 12, 35-36 [878]

Bots- og bønnedag (27/10/24)
Tolderen og farisæeren Luk. 18, 9-14 [873]

Reformasjonsdagen (31/10/24)
Guds kraft til frelse Joh. 1, 16-17 [874]

Allehelgensdag (03/11/24)
Jordens salt og verdens lys Mt. 5, 13-16 [875]

Minnedag (03/11/24)
Joh. 11, 1-5.3 [876]

25.s.i Trinitetstiden (10/11/24)
Vandringen på søen Mt. 14, 22-33 [882]

26. s. i treenighetstiden (17/11/24)
Joh. 9, 1-7.3 [883]

Domssøndag / Kristi kgdg (24/11/24)
Lignelsen om de ti brudepiger Mt. 25, 1-13 [885]

  Tredje tekstrekke 

[900] - - 1. s. i adventstiden -
[901] - - 2. s. i adventstiden -
[902] - - 3. s. i adventstiden -
[903] - - 4. s. i adventstiden -
[904] - - Juleaften -
[905] - - Julenatt -
[906] - - 1. juledag -
[907] - - 2. s. juledag - Sct Stefanus -
[908] - - Romjul (ej 2021) -
[909] - - Nyttårsnatt  -
[910] - - Nyttårsdag -
[911] - - Kristi åpenbaringsdag Joh. 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
[912] - - 2. s. i åpenbaringstiden Joh. 1,29-34 Jesus Guds lam
[913] - - 3. s.i åpenbaringstiden  Joh, 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er
[914] - - 4. s.i åpenbaringstiden - Luk. 13. 10-17 Jesus helbreder en kvinne
[915] - - 5. s.i åpenbaringstiden - Joh. Joh. 5. 1-15 Den syge ved Betheda dam
[916] - - 6. s.i åpenbaringstidenMk. 13. 21-27 - Når Menneskesønnen kommer
[917] - - Samefolkets dag - Joh. 21. 9-13 - Jesus møter disiplene
[918] - -  Såmannssøndag - Mt. 13. 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og sennepskornet
[919] - - Kristi forklarelsesdag - Luk. 9. 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet


[920] - - Fastelavnssøndag - Luk. 18. 31-34 - Jesus forudsiger lidelse, død.
[921] - - Askeonsdag - Mk. 2. 18-20 - Fest og faste
[922] - -1. s. i fastetiden - Mt. 26. 36-45 - Jesus bad med høye råp
[923] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 13. 22-30 -
[924] - - 3. s. i fastetiden - Luk. 22. 28-34 - Jeg ba for deg, at du ikke må svikte (Peter)
[926] - - Maria budskapsdag 
Luk. 1. 39-45a - Maria hos Elisabeth
[925] - - 4. s. i fastetiden Joh. 6,24-36 Jeg er livets brød
[926] - - Palmesøndag 
Joh. 12. 1-13 - Salvningen i Bethania og inntoget i Jerusalem
[927] - - Skjærtorsdag
Joh. 13. 1-17 - Fodvaskningen
[928] - - Langfredag 
Joh. 18. 1-k19 - Lidelseshistorien efter Johannes
[929] - - Påskenatt 
Mk. 16. 1-8 - Jesu opstandelse
[930] - - Påskedag
Joh. 20. 1-10
[931] - - 2. påskedag
Joh. 20. 11-18 - Jesus og Maria Magdalene
[932] - - 2. påskedag [Joh. 20, 11-18 ] Jesus og Maria Magdalene
[933] - - 2. søndag i påsketiden [Joh. 20, 24-31 ] Thomas og de mange andre tegn
[934] - - 3.s. i påsketiden [Mk. 6, 30-44 ] Bespisningen af de fem tusind
[935] - - 1. mai [Mt. 20, 25-28 ] Folkenes fyrster undertrykker..
[936] - - 4. søndag i påsketiden [Joh. 14, 1-11 ] Jeg er Vejen, Sandheden og Livet
[937] - - 5. søndag i påsketiden [Joh. 17, 6-11 ] Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden
[938] - - 17. mai [Luk. 17, 11-19 ] Helbredelse af de ti spedalske
[939] - - 6. søndag i påsketiden [Mt. 6, 7-13 ] Vår Far
[940] - - Kristi himmelfartsdag / Tor [Joh. 17, 1-5 ] La din Sønn bli herliggjort
[941] - - Søndag før pinse / Søndag 1 [Joh. 16, 12-15 ] Når Sannhetens Ånd kommer
[942] - - Pinseaften [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få
[943] - - Pinsedag [Joh. 14, 23-29 ] Ånden skal lære dere alt
[944] - - 2. pinsedag [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få

12/06/2022 -- Treenighetssøndag Luk. 24, 45-48 - Tilgivelse for folkeslagene - - [950] ***
19/06/2022 -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 - - - [951]
24/06/2022 -- Sankthansdagen / Jonsok Joh. 1, 1-8 - Johannes skulle vitne om lyset - - [952]
26/06/2022 -- 3. s. i treenighetstiden Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn - - [953]
03/07/2022 -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 9, 35-38 - Høsten er stor - - [954]
10/07/2022 -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 18, 12-18 - - - [955]
17/07/2022 -- Aposteldagen / 6. s. i tree Mk. 3, 13-19 - Valget af de tolv - - [956]
24/07/2022 -- 7. s. i treenighetstiden Mk. 5, 25-34 - Hun som rørte ved Jesu kappe - - [957]
31/07/2022 -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 28-34 - Det første bud i loven - - [958]
29/07/2022 -- Olavsdagen / Olsok / Luk. 22, 24-27 - Hersker eller tjener - - [959]
07/08/2022 -- 9. s. i treenighetstiden Luk. 6, 36-42 - Splinten i din broders øje - - [960]
14/07/2022 -- 10. s. i treenighetstiden Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Rsau - - [961]
21/08/2022 -- 11. s. i treenighetstiden Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri - - [962]
28/08/2022 -- 12. s. i treenighetstiden Joh. 4, 27-ff - Kvinnen som vitnet - - [963]
04/09/2022 -- 13. s. i treenighetstid Joh. 15, 13-17 - Jeg har satt dere til å bære frukt - - [964]
11/09/2022 -- Vingårdss. / 14. s. Mt. 19, 27-30 - Forsakelse og lønn - - [965]
18/09/2022 -- 15. s. i treenighetstiden Joh. 15, 9-12 - Som jeg har elsket dere - - [966]
25/09/2022 -- 16. s. i treenighetstid Mt. 11, 16-19 - Likegyldighet og visdom / Barna på torge - - [967]
29/09/2022 -- Mikkelsmesse Joh. 1, 47-51 - Se Guds engler stige opp og ned - - [968]
02/10/2022 -- 
17. s. i treenighetstid Mk. 5, 35-43 - Jairus' datter - - [969]
09/10/2022 -- 18. s. i treenighedstiden Mk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk - - [970]
16/10/2022 -- 
19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde - - [971]
23/10/2022 -- 20. s. i treenighetstid Mt. 18, 1-11 - De små har sine engler hos Gud - - [972]
30/10/2022 -- Bots- og bønnedag / S. Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn - - [973]
31/10/2022 -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse (prekentekst) - - [974]
06/11/2022 -- Allehelgensdag Luk. 6, 20-23 - 0463 Saligprisningerne - - [975]
06/11/2022 -- Minnedag Joh. 11, 19-27 - Herre, hadde du vært her - - [976]
-- 21. s. i treenighetstid , - - - - [977]
-- 22. s. i treenighetstid Luk. 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritaner - - [978]
13/11/2022 -- 23. s. i treenighetstiden Mt. 24, 35-44 - Menneskesønnen i den time dere ikke vent - - [979]
20/11/2022 -- Domssøndag /Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 - Til dom er jeg kommet - - [985]

Første tekstrekke

Første s.i advent (27/11/22 )
Indtoget i Jerusalem Mt. 21. 1-11
-------
2. s.i adventstiden (04/12/22 )
I min fars hus er det mange rom Joh. 14. 1-4
-------
3. s. i advent (11/12/22 )
Mt. 11. 2-11
-------
4. s. i advent (18/12/22 )
Marias lovsang Luk. 1. 46-55
-------
Julaften (24/12/22 )
Luk. 2. 1-20
-------
Julenatt / Ottesang (24/12/22 )
Jesu fødsel Mt. 1. 18-25
-------
Juledag (25/12/22 )
Ordet. Prolog til evangeliet Joh. 1. 1-14
-------
Stefanusdag (25/12/22 )
Mt. 2. 16-23
-------
Romjulssøndag (- )
. -
-------
Nyttårsaften (31/12/22 )
Fikentreet som ikke bar frukt Luk. 13. 6-9
-------
Nyttårsdag (01/01/23 )
Han fik navnet Jesus Luk. 2. 21-x
-------

Åpenbaringstiden

Kristi åpenbarelsesdag (08/01/23 )
De vise mænd Mt. 2. 1-12
-------
2. s.i åpenbarelsesti (15/01/23 )
Jesu dåb Mt. 3. 13-17
-------
3. s. i åpenbaringsti (22/01/23 )
Brylluppet i Kana Joh. 2. 1-11
-------
4. s. i åpenbaringsti (29/01/23 )
Den blinde ved Jeriko Luk. 18. 35-43
-------
5. s. i åpenbaringsti (- ikke i 2023 - )
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum Mk. 2. 1-12
-------
Kyndelsmesse (02/02/23 )
Jesus blir båret frem i tempelet Luk. 2. 22-40
-------
Samefolkets dag (06/02/23 )
Jordens salt og verdens lys Mt. 5. 13-16
-------
Såmannssøndag (05/02/23 )
Såmannen og jordsmonnet Luk. 8. 4-15
-------
Kristi forklarelsesdag (12/02/23 )
Forklarelsen på bjerget Mt. 17. 1-9
-------
Fastetiden:

Fastelavns søndag (19/02/23 )
Enhed mellem Fader og søn og de troende Joh. 17. 20-26
-------
Askeonsdag (22/02/23 )
Om faste, gaver, bønn Mt. 6. 16-18
-------
1. s. i fastetiden (26/02/23 )
Jesu fristelse i Ørkenen Mt. 4. 1-11
-------
2. s. i fastetiden (05/03/23 )
Den kana'anæiske kvinde Mt. 15. 21-28
-------
3. s. i fasten (12/03/23 )
Beelzebultalen og den urene Ånd Luk. 11. 14-28
-------
4. s. i fastetiden (19/03/23 )
Joh. 11. 45-53
-------
Maria budskapsdag (26/03/23 )
Bebudelsen: Gabriel hos Maria Luk. 1. 26-38
-------

Påsketiden

Palmesøndag (02/04/23 )
Indtoget i Jerusalem Joh. 12. 12-24
-------
Skærtorsdag (06/04/23 )
Den sidste nadver Mt. 26. 17-30
-------
Langfredag (07/04/23 )
Mk. 14. 26-15f
-------
Påskenat (08/04/23 )
Jesu opstandelse Mk. 16. 1-8
-------
Påskedag (09/04/23 )
Jesus står opp Luk. 24. 1-9
-------
2. påskedag (10/04/23 )
Vandringen til Emmanus Luk. 24. 13-35
-------
2. s. i påsketiden (16/04/23 )
Kor. 21. 1-14
-------
3. s. i påsketiden (23/04/23 )
Den gode hyrde - norsk udsnit + 16-18 Joh. 10. 11-18
-------
1. mai (01/05/23 )
Luk. . 31-36
-------
4. s. i påsketiden (30/04/23 )
Gensyn om kort tid Joh. 16. 16-22


5. søndag i påsketiden
 (07/05/23)
Joh. 15, 1-8 [737]

6. s. i påsketiden (14/05/23)
Enken og den urimelige dommer Luk. 18, 1-8 [739]

17. mai (17/05/23)
Luk. 1, 50-53 [738]

Kristi himmelfartsdag (18/05/23)
Mk. 16, 19-20 [740]

Søndag før pinse (21/05/23)
Joh. 15, 26-27 [741]

Pinseaften (27/05/23)
Joh. 7, 37-39 [742]

Pinsedag (27/05/23)
Jesus sender disiplene, gir dem Heligånden Joh. 20, 19-23 [743]

2. pinsedag (29/05/23)
Joh. 16, 5-11 [744]

Treenighetssøndag (04/06/23)
Missionsbefalingen Mt. 28, 16-20 [750]

2. søndag i treenighetstide (11/06/23)
Døberens Messias-forkyndelse Mt. 3, 11-12 [751]

3. søndag i treenighetstide (18/06/23)
Luk. 14, 15-24 [753]

Sankthansdagen / Jonsok (24/06/23)
34.38 40, -Luk [752]

4. søndag i treenighetstide (25/06/23)
Den rige mand Mk. 10, 17-27 [754]

5. søndag i treenighetstide (02/07/23)
Mt. 7, 15-20 [755]

Aposteldagen / 6. s.i treenigh. (09/07/23)
Peters fiskedræt Luk. 5, 1-11 [756]

7. s. i treenighetstiden (16/07/23)
Det fortabte får og den tabte mønt Luk. 15, 1-10 [757]

8. søndag i treenighetstide (23/07/23)
Mt. 6, 19-24 [758]

Olavsdagen / Olsok (29/07/23)
Joh. 12, 24-26 [759]

9. s.i treenighetstiden (30/07/23)
Rom. 8, 31-39 [760]

10. s.i treenighetstiden (06/08/23)
Luk. 5, 27-32 [761]

11. søndag i treenighetstiden (13/08/23)
Mt. 23, 37-39 [762]

12. søndag i treenighetstid (20/08/23)
Ingen kan tjene to Herrer og om at bekymre sig Mt. 6, 24-34 [763]

13. søndag i treenighetstid (27/08/23)
Mt. 25, 14-30 [764]

14. søndag i treenighetstid (03/09/23)
Arbejderne i vingården Mt. 20, 1-16 [765]

15. søndag i treenighetstid (10/09/23)
Fil. 1, 9-11 [766]

16. søndag i treenighetstid (17/09/23)
Helbredelse af døv og stum Mk. 7, 31-37 [767]

17. søndag i treenighetstiden (24/09/23)
Lazarus opvækkes af døden Joh. 11, 17-29 [769]

Mikkelsmesse (29/09/23)
Se ikke med forakt på en eneste av disse små (v 10) Mt. 18, 1-6.f [768]

18. søndag i treenighetstid (01/10/23)
Helbredelsen af Peters svigermor og andr Mt. 8, 14-17 [770]

19. søndag i treenighetstid (08/10/23)
Enhver, der bliver vred på sin bror.. Mt. 5, 20-26 [771]

20. søndag i treenighetstid (15/10/23)
Om Lazarus: denne sykdom er ikke til døden Joh. 11, 1-5 [772]

21. s. i treenighetstiden (22/10/23)
Kejserens billede og betaling af skat Mt. 22, 15-22 [773]

Bots- og bønnedag (29/10/23)
Den trange døren Luk. 13, 22-30 [777]

Reformasjonsdagen (31/10/23)
Guds kraft til frelse Joh. 1, 16-17 [774]

Allehelgensdag (05/11/23)
Saligprisningerne Mt. 5, 1-12 [775]

Minnedag 23 (05/11/23)
Den som kommer til meg Joh. 6, 37-40 [776]

24. søndag i treenighetstid (12/11/23)
Efter Jesu ord om brødet fra himlen Joh. 6, 63-69 [778]

25. s. i treenighetstiden (19/11/23)
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum Mk. 2, 1-12 [780]

Domssøndag / Kristi kongeda (26/11/23)
Verdensdommen Mt. 25, 31-46 [785] 


Andre tekstrekke

1. søndag i adventstiden / (03/12/23)
Jesus står frem i Nazaret Luk. 4, 16-22a [800]

2. søndag i adventstiden / (10/12/23)
Guds rike er nær - våk og be Luk. 21, 27-36 [801]

3. søndag i adventstiden / (17/12/23)
Frukt som svarer til omvendelsen Luk. 3, 7-18 [802]

4. søndag i adventstiden / (24/12/23)
Maria hos Elisabeth Luk. 1, 39-45 [803]

Juleaften (24/12/23)
Jesus blir født Luk. 2, 1-20 [804]

Julenatt / Ottesang / Sønd (24/12/23)
Josef og Jesu fødsel Mt. 1, 18-25 [805]

Juledag / Mandag 25. desemb (25/12/23)
Odet ble menneske Joh. 1, 1-14 [806]

Stefanusdag / 2. juledag / (26/12/23)
Som sauer blant ulver Mt. 10, 16-22 [807]

Romjulssøndag (31/12/23)
Luk. 2, 36-38 [808]

Nyttårsaften / Søndag 31. d (31/12/23)
Min fred gir jeg dere Joh. 14, 27- [809]

Nyttårsdag / Jesu navnedag (01/01/24)
Navnet Jesus, han skal frelse Mt. 1, 20-21 [810]

Kristi åpenbaringsdag (07/01/24)
Jesus i templet, sin fars hus Luk. 2, 40-52 [811]

2. s. i åpenbaringstiden (14/01/24)
Johannes budskab, jævner af vejen - Jesu dåb Mk. 1, 3-11 [812]

3. søndag i Åbenbaringstide (21/01/24)
Kvinden ved brønden Joh. 4, 4-26 [813]

4. s. i åpenbaringstida [ej 24] ( )
Joh. 9, 1-ff [814]

5. s. i åpenbaringstida [ej 24] ( )
, - [815]

Kyndelsmesse (02/02/24)
Jesus blir båret frem i tempelet Luk. 2, 22-40 [816]

Samefolkets dag / Tirsdag 6 (06/02/24)
Det største bud i loven Mt. 22, 34-40 [817]

Såmannssøndag (28/01/24)
Kornet der vokser af sig selv Mk. 4, 26-34 [818]

Kristi forklarelsesdag (04/02/24)
Disiplene får se Jesu herlighet Mk. 9, 2-13 [819]

Fastelavnssøndag / Søndag 1 (11/02/24)
Joh. 12, 20-33 [820]

Askeonsdag / Onsdag 14. feb (14/02/24)
Jonastegnet Mt. 12, 38-42 [821]

1. s. i fastetiden (18/02/24)
Jesus forudsiger sin lidelse og død. Vig bag mig, Satan Mt. 16, 21-23 [822]

2. søndag i fastetiden / Sø (25/02/24)
Synderinden i Simon Farisæers hus Luk. 7, 36-50 [823]

3. søndag i fastetiden (03/03/24)
Mk. 9, 17-29 [824]

4. søndag i fastetiden (10/03/24)
Kor. 5, 18-21 [825]

Maria budskapsdag (17/03/24)
Marias lovsang Luk. 1, 46-55 [826]

Palmesøndag (24/03/24)
Mt. 26, 6-13 [827]

Skjærtorsdag / Torsdag 29. (28/03/24)
Luk. 22, 14-23 [828]

Langfredag / Fredag 30. mar (29/03/24)
Joh. 18, 1-42 [829]


Påskenatt / Ottesang / Lørd (30/03/24)
Jesu opstandelse Mk. 16, 1-8 [830]

Påskedag (31/03/24)
Mt. 28, 1-10 [831]

2. påskedag / Mandag 2. apr (01/04/24)
Jesus viser for disciplene - spiser Luk. 24, 36-45 [832]

2. søndag i påsketiden / Sø (07/04/24)
Jesus og Simon Peter Joh. 21, 15-19 [833]

3.s. i påsketiden (14/04/24)
Joh. 10, 1-10 [834]

1. mai (01/05/24)
Luk. 14, 12-14 [835]

4. søndag i påsketiden 25/4 21 (21/04/24)
Joh. 13, 30-35 [836]

5. søndag i påsketiden 2/5 (28/04/24)
Luk. 13, 18-21 [837]

17. mai / mandag 17. mai (17/05/24)
Mt. 22, 17-22 [838]

6. s.i påsketiden 9/5 21 (05/05/24)
Mt. 7, 7-12 [839]

Kristi himmelfartsdag 13/5 21 (09/05/24)
Der skal prædikes omvendelse Luk. 24, 46-53 [840]

Søndag før pinse 16/5 21 (12/05/24)
Zak. 14, 6-9 [841]

Pinseaften 22/5 21 (18/05/24)
Joh. 7, 37-39 [842]

Pinsedag 23/5 21 (19/05/24)
En talsmand til evig tid Joh. 14, 15-21 [843]

2. pinsedag 24/5 21 (20/05/24)
Joh. 6, 44-47 [844]
?