Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Oversikt -  de norske tekstrekkene


- Skrifthenvisninger til faglitteraturen: Oversigt

Suppleres etterhvert! NB - seneste oppdateringer følger kirkeåret. Gå til seneste søndag for å se hva som er standard nå

Tredje tekstrekke

[900] - - 1. s. i adventstiden -

[953] - -3. søndag i treenighetstideMk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn

[969] - -17. søndag i treenighetstidMk.5, 35-43 - Opvekkelsen av Jairi datter
[970] - -18. s. i treenighedstidenMk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk
[971] - -19. s. i treenighetstidenLuk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde

[975] - -Allehelgensdag / Søndag 4., - -

[979] - -23. søndag i treenighetstid, - - --
[980] - -Høsttakkefest, - -

Anden tekstrekke


[850] -- Treenighetssøndag Luk. 10, 21-24 - Jesus jublet i Ånden
[851] -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
[852] -- Sankthansdagen / Jonsok / S Mt. 11, 7-14 -
[853] -- 3. s.i treenighetstiden Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen
[854] -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 16, 24-27 - Om efterfølgelse
[855] -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på klippe
[856] -- Aposteldagen / 6. s. i tr. Mt. 16, 13-20 - Peters bekjennelse
[857] -- 7. s. i treenighetstiden Luk. 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Sakkeus)
[858] -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave
[859] -- Olavsdagen / Olsok / S�ndag Luk. 9, 23-26 - Om efterfølgelse
[860] -- 9. s. i treenighetstiden Joh. 8, 2-11 - Kvinden grebet i hor
[861] -- 10. s. i treenighetstiden Mt. 18, 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener
[862] -- 11. s. i treenighetstiden Mk. 2, 23-28 - Aksplukningen på sabatten
[863] -- 12. s. i treenighetstiden Luk. 8, 1-3 - Kvinner som fulgte Jesus
[864] -- 13. s. i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 - En tro og klok forvalter
[865] -- Vingårds / 14. s i tr Luk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] -- 15. s. i treenighetstiden Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria
[867] -- 16. s. i treenighetstiden Mt. 5, 10-12 - Salige er de som blir forfulgte
[868] -- Mikkelsmesse / Luk. 10, 1-2.1 - Jeg så Satan falle
[869] -- 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain
[870] -- 18. s. i treenighetstiden Mt. 8, 5-13 - Den romerske officer i Kapernaum
[871] -- 19. s. i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 - Den, som vil gjøre hans vilje
[872] -- 20. s. i treenighetstiden Mk. 10, 2-9 E - Ekteskap og skilsmisse
[873] -- Bots- og bønnedag Luk. 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren
[874] -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Nåden og Sannheten
[875] -- Allehelgensdag Mt. 5, 13-16 - Jordens salt og verdens lys
[876] -- Minnedag Joh. 11, 1-5.3 - Jesus sø:rger med sine venner
[877] -- 21. s. i treenighetstiden Luk. 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus
[878] -- 22. s. i treenighetstiden Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset - så I kan bliv
[882] -- 25.s.i Trinitetstiden Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen
[883] -- 26. s. i treenighetstiden Joh. 9, 1-7.3 -
[885] -- Domssøndag - Kristi kongedag ,Mt. 25,1 -13 De ti brudejenter

Første tekstrekke


[700] - -1. s. i advent Mt. 21, 1-9 - Inntoget i Jerusalem
[701] - -2. s. i advent Joh. 14,1-6 - I min Fars hus er det mange rom

[705] --JuledagJoh, 1,1.14 I begynnelsen var Ordet

[711] - -Kristi Åpenbarelsesdag Mt. 2. 1-12 - De vise mænd
[712] - -2. s. i åpenbarelsestiden Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb
[713] - - 3. s. i åpenbarelsestiden Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana
[714] - - 4. s. i åpenbarelsestiden Luk. 18, 35-43 - Helbredelse av en blind ved Jeriko
[715] - - 5. s. i åpenbarelsestiden Mk. 2,1-12- Helbredelse av den lamme i Kapernaum
[717] - - Samefolkets søndag
[723] - - 1. s. i fastetiden Mt. 5,13-16 - Jordens salt - verdens lys
[724] - - 2. s. i fastetidenMt. 15,21-28 - Den kana'aneiske kvinde
[725] - - 3. s. i fastetidenLuk. 11,14-28 - Beelsebultalen og den urene ånd
[727] - - PalmesøndagJoh. 12,11-24 - Inntoketi Jerusalme - hvetekornet
[728] - - Skærtordag - Mt. 26,17-30 Nattverdens innstiftelse
[731] - - Påskedag Luk. 24,1-9 Kvinnene ved graven.

[734] - - 3. s. i påsketiden - Joh. 10,11-18 - Den gode gjeteren

[737] - - 5. s. i påsketiden - Joh. 15,1-8 - Det sanne vintre

[751] - - 2. s. i treenighetstiden - Mt. 3,11-12

[753] - - 3. s. i treenighetstiden - Luk. 14,15-24 Det store gjestebudet

[800] - -1. søndag i advent Luk. 4,16 - 30 Jesus i Nazarets synagoge

[812] - -2. søndag i åpenbaringstiden  Mk. 1,3 - 11 Johannes Døper - Jesu dåp

[814] - -4. søndag i åpenbaringstiden  Joh. 9,1 - 7 En blindfødt helbredes

[818] - - Såmannssøndag   Mk. 4,26 - 34 Av seg selv ..  Sennepsfrøet
[819] - - Kristi forklarelses dag    Mk. 9. 2-13  Forklarelsen på berget
[820] - - Fastelavnssøndag    Joh. 12,20-33 Hvetekornet

[822] - - 1. s. i fastetiden - Mt. 16,21-23 Vig bak meg, Satan
[823] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 7. 36-50 I Simon Fariseers hus
[824] - - 3. s. i fastetiden - Mk. 9. 17-29 Utdrivelse av den onde ånd
[825] - -4. søndag i fastetiden   2. Kor. 5,18-21 Forsoningens tjeneste
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang

[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden  Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter
[834] - -3. søndag i påsketiden  Joh. 10, 1 - 10 - Jeg er porten
[835] - - 1. mai  Luk 14,12–14     Innby fattige og uføre
[836] - -4. søndag i påsketiden  Joh. 13, 30-15 - Et nytt bud
[837] - - 5. søndag i påsketiden  Luk 13,18–21  Sennepsfrø og surdeig
[838] - - 17. mai Matt 22,17–22    Gi keiseren hva keiserens er
[839] - - 6. søndag i påsketiden Matt 7,7–12    Bønn og den gylne regel
[840] - - Kristi Himmelfartsdag  Luk 24,46–53     Jesu avskjed
[841] - - Søndag før pinse Joh 3,16–21     Lyset er kommet til verden
[842] - - Pinseaften  Joh 7,37–39    Ånden var ennå ikke kommet
[843] - - Pinsedag Joh 14,15–21     Talsmannen og Jesu bud
[844] - - 2. pinsedag Joh 6,44–47     Far drar mennesker til Jesus


[758] - - 8. s. i treenighetstiden - Mt. 6. 19-24 - Gud og Mammon. Øyet er legemets lampe

[759] - - Olsok - Joh. 12,24-26 Om hvetekornet
[760] - - 9. s. i treenighetstiden - Rom. 8. 31-39  Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kjærlighet
[761] - - 10. s. i treenighetstiden - Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
[762] - - 11. s. i treenighetstiden - Mt. 23. 37-39 - Jerusalem, Jerusalem .. som hønen sine kylliger
[763] - - 12. s. i treenighetstiden - Mt. 6, 24-34 - Om ikke å bekymre seg
[764] - - 13. s. i treenighetstiden - Mt. 25,14-30 - Lignelsen om talentene

[769] - - 17. s. i treenighetstiden - Joh. 11,17-29.30-46 Oppvekkelse av Lazarus
[770] - - 18. s. i treenighetstiden - Mt. 8,14-17
[772] - - 20. s. i treenighetstiden - Joh. 11,1-5 Jesus hører om vennen Lazarus' sykdom
[779] - - 23. s. i treenighetstiden - Mk. 10,28-31 Om avkald og løn
[780]
- - 24. s. i treenighetstiden - Joh. 6,63-69 Liv i Helligånden
[785] - - Domssøndagen - Mt. 25,31-46 Verdensdommen

Anden tekstrekke - se øverst


?