Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Oversikt -  de norske tekstrekkene

- Skrifthenvisninger til faglitteraturen: Oversigt

- Nyt på sidene: Register til Norsk Salmebok 2013 med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt

Oversikten suppleres etterhvert!

NB - seneste oppdateringer følger kirkeåret. Gå til seneste søndag for å se hva som er standard nå
Stjernemarkering: *** = alle standard, dvs
textweek, Lectionary greek, WorkingPreacher, Tekstboken + faglitteratursitater, prekensitat, salmeforslag; **=der mangler noen av de sidste tre; * Bare standard - når de findes: Ingen stjerne= bare de som automatisk genereres med skrifthenvisningen, dvs oversettelser norsk, dansk,svensk. islandsk mm. BibleHub-verktøyene. [Markeringssystemet er først tatt i bruk juni 2022. Det er lages manuelt - og er ikke nødvendigvi a jour..

Første tekstrekke

[700] - 27/11/22 - 1. s. i advent Mt. 21,1-11
[701] - 04/12/22 -2. s. i advent Joh. 14,1-4 -  Jeg vil ta dere til meg
[702] - 11/12/22 - 3.s. i advent  Mt. 11,2-11 - Jesus og Johannes
[703] - 18/12/22 - 4. s. i advent Luk. 1,46-55 Marias lovsang
[704] - 24/12/22 Julaften Luk. 2,1-20 Jesus blir født
[705] - 24!12/22 Julnatt Mt. 1,18-25 Josef og Jesu fødsel
[706] - 25/12/22 -Juledag Joh, 1,1.14 I begynnelsen var Ordet
[707] - 26/12/22 - Stefanusdag Mt. 2,16-23 Barnemordet og veien til Nazareth
708 - Ingen Romjulesøndag i 2022]
[709] - 31/12/22 -Nyttårsaften 13, 6-9 Fikentreet som ikke bar frukt
[710] - 01/01/23 -Nyttårsdag , Luk. 2,31 Han fikk navnet Jesus

[711] - 08/01/23 -Kristi åpenbarelsesdag Mt. 2, 1-12 De vise mænd
[712] - 15/01/23 -2. s. i åpenbarelsestiden Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb
[713] - 22/01/23 - 3. s. i åpenbarelsestiden Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana
[714] - 29/01/23 - 4. s. i åpenbarelsestiden Luk. 18, 35-43 - Helbredelse av en blind ved Jeriko
[715] - Ikke 2023 - 5. s. i åpenbarelsestiden Mk. 2,1-12- Helbredelse av den lamme i Kapernaum
[717] - 06/02/23 - Samefolkets dag

[723] - 26/02/23 - 1. s. i fastetiden Mt. 5,13-16 - Jordens salt - verdens lys
[724] - - 2. s. i fastetidenMt. 15,21-28 - Den kana'aneiske kvinde
[725] - - 3. s. i fastetidenLuk. 11,14-28 - Beelsebultalen og den urene ånd
[727] - - PalmesøndagJoh. 12,11-24 - Inntoketi Jerusalme - hvetekornet
[728] - - Skærtordag - Mt. 26,17-30 Nattverdens innstiftelse
[731] - - Påskedag Luk. 24,1-9 Kvinnene ved graven.

[734] - - 3. s. i påsketiden - Joh. 10,11-18 - Den gode gjeteren

[737] - - 5. s. i påsketiden - Joh. 15,1-8 - Det sanne vintre

[751] - - 2. s. i treenighetstiden - Mt. 3,11-12

[753] - - 3. s. i treenighetstiden - Luk. 14,15-24 Det store gjestebudet

[758] - - 8. s. i treenighetstiden - Mt. 6. 19-24 - Gud og Mammon. Øyet er legemets lampe

[759] - - Olsok - Joh. 12,24-26 Om hvetekornet
[760] - - 9. s. i treenighetstiden - Rom. 8. 31-39  Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kjærlighet
[761] - - 10. s. i treenighetstiden - Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
[762] - - 11. s. i treenighetstiden - Mt. 23. 37-39 - Jerusalem, Jerusalem .. som hønen sine kylliger
[763] - - 12. s. i treenighetstiden - Mt. 6, 24-34 - Om ikke å bekymre seg
[764] - - 13. s. i treenighetstiden - Mt. 25,14-30 - Lignelsen om talentene

[769] - - 17. s. i treenighetstiden - Joh. 11,17-29.30-46 Oppvekkelse av Lazarus
[770] - - 18. s. i treenighetstiden - Mt. 8,14-17
[772] - - 20. s. i treenighetstiden - Joh. 11,1-5 Jesus hører om vennen Lazarus' sykdom
[779] - - 23. s. i treenighetstiden - Mk. 10,28-31 Om avkald og løn
[780]
- - 24. s. i treenighetstiden - Joh. 6,63-69 Liv i Helligånden
[785] - - Domssøndagen - Mt. 25,31-46 Verdensdommen

Andre tekstrekke

[800] - -1. søndag i advent Luk. 4,16 - 30 Jesus i Nazarets synagoge

[812] - -2. søndag i åpenbaringstiden  Mk. 1,3 - 11 Johannes Døper - Jesu dåp

[814] - -4. søndag i åpenbaringstiden  Joh. 9,1 - 7 En blindfødt helbredes

[818] - - Såmannssøndag   Mk. 4,26 - 34 Av seg selv ..  Sennepsfrøet
[819] - - Kristi forklarelses dag    Mk. 9. 2-13  Forklarelsen på berget
[820] - - Fastelavnssøndag    Joh. 12,20-33 Hvetekornet

[822] - - 1. s. i fastetiden - Mt. 16,21-23 Vig bak meg, Satan
[823] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 7. 36-50 I Simon Fariseers hus
[824] - - 3. s. i fastetiden - Mk. 9. 17-29 Utdrivelse av den onde ånd
[825] - -4. søndag i fastetiden   2. Kor. 5,18-21 Forsoningens tjeneste
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang

[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden  Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter
[834] - -3. søndag i påsketiden  Joh. 10, 1 - 10 - Jeg er porten
[835] - - 1. mai  Luk 14,12–14     Innby fattige og uføre
[836] - -4. søndag i påsketiden  Joh. 13, 30-15 - Et nytt bud
[837] - - 5. søndag i påsketiden  Luk 13,18–21  Sennepsfrø og surdeig
[838] - - 17. mai Matt 22,17–22    Gi keiseren hva keiserens er
[839] - - 6. søndag i påsketiden Matt 7,7–12    Bønn og den gylne regel
[840] - - Kristi Himmelfartsdag  Luk 24,46–53     Jesu avskjed
[841] - - Søndag før pinse Joh 3,16–21     Lyset er kommet til verden
[842] - - Pinseaften  Joh 7,37–39    Ånden var ennå ikke kommet
[843] - - Pinsedag Joh 14,15–21     Talsmannen og Jesu bud
[844] - - 2. pinsedag Joh 6,44–47     Far drar mennesker til Jesus

[850] -- Treenighetssøndag Luk. 10, 21-24 - Jesus jublet i Ånden
[851] -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
[852] -- Sankthansdagen / Jonsok / S Mt. 11, 7-14 -
[853] -- 3. s.i treenighetstiden Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen
[854] -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 16, 24-27 - Om efterfølgelse
[855] -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på klippe
[856] -- Aposteldagen / 6. s. i tr. Mt. 16, 13-20 - Peters bekjennelse
[857] -- 7. s. i treenighetstiden Luk. 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Sakkeus)
[858] -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave
[859] -- Olavsdagen / Olsok / S�ndag Luk. 9, 23-26 - Om efterfølgelse
[860] -- 9. s. i treenighetstiden Joh. 8, 2-11 - Kvinden grebet i hor
[861] -- 10. s. i treenighetstiden Mt. 18, 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener
[862] -- 11. s. i treenighetstiden Mk. 2, 23-28 - Aksplukningen på sabatten
[863] -- 12. s. i treenighetstiden Luk. 8, 1-3 - Kvinner som fulgte Jesus
[864] -- 13. s. i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 - En tro og klok forvalter
[865] -- Vingårds / 14. s i tr Luk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] -- 15. s. i treenighetstiden Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria
[867] -- 16. s. i treenighetstiden Mt. 5, 10-12 - Salige er de som blir forfulgte
[868] -- Mikkelsmesse / Luk. 10, 1-2.1 - Jeg så Satan falle
[869] -- 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain
[870] -- 18. s. i treenighetstiden Mt. 8, 5-13 - Den romerske officer i Kapernaum
[871] -- 19. s. i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 - Den, som vil gjøre hans vilje
[872] -- 20. s. i treenighetstiden Mk. 10, 2-9 E - Ekteskap og skilsmisse
[873] -- Bots- og bønnedag Luk. 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren
[874] -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Nåden og Sannheten
[875] -- Allehelgensdag Mt. 5, 13-16 - Jordens salt og verdens lys
[876] -- Minnedag Joh. 11, 1-5.3 - Jesus sø:rger med sine venner
[877] -- 21. s. i treenighetstiden Luk. 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus
[878] -- 22. s. i treenighetstiden Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset - så I kan bliv
[882] -- 25.s.i Trinitetstiden Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen
[883] -- 26. s. i treenighetstiden Joh. 9, 1-7.3 -
[885] -- Domssøndag - Kristi kongedag ,Mt. 25,1 -13 De ti brudejenter

  Tredje tekstrekke 

[900] - - 1. s. i adventstiden -
[901] - - 2. s. i adventstiden -
[902] - - 3. s. i adventstiden -
[903] - - 4. s. i adventstiden -
[904] - - Juleaften -
[905] - - Julenatt -
[906] - - 1. juledag -
[907] - - 2. s. juledag - Sct Stefanus -
[908] - - Romjul (ej 2021) -
[909] - - Nyttårsnatt  -
[910] - - Nyttårsdag -
[911] - - Kristi åpenbaringsdag Joh. 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
[912] - - 2. s. i åpenbaringstiden Joh. 1,29-34 Jesus Guds lam
[913] - - 3. s.i åpenbaringstiden  Joh, 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er
[914] - - 4. s.i åpenbaringstiden - Luk. 13. 10-17 Jesus helbreder en kvinne
[915] - - 5. s.i åpenbaringstiden - Joh. Joh. 5. 1-15 Den syge ved Betheda dam
[916] - - 6. s.i åpenbaringstidenMk. 13. 21-27 - Når Menneskesønnen kommer
[917] - - Samefolkets dag - Joh. 21. 9-13 - Jesus møter disiplene
[918] - -  Såmannssøndag - Mt. 13. 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og sennepskornet
[919] - - Kristi forklarelsesdag - Luk. 9. 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet


[920] - - Fastelavnssøndag - Luk. 18. 31-34 - Jesus forudsiger lidelse, død.
[921] - - Askeonsdag - Mk. 2. 18-20 - Fest og faste
[922] - -1. s. i fastetiden - Mt. 26. 36-45 - Jesus bad med høye råp
[923] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 13. 22-30 -
[924] - - 3. s. i fastetiden - Luk. 22. 28-34 - Jeg ba for deg, at du ikke må svikte (Peter)
[926] - - Maria budskapsdag 
Luk. 1. 39-45a - Maria hos Elisabeth
[925] - - 4. s. i fastetiden Joh. 6,24-36 Jeg er livets brød
[926] - - Palmesøndag 
Joh. 12. 1-13 - Salvningen i Bethania og inntoget i Jerusalem
[927] - - Skjærtorsdag
Joh. 13. 1-17 - Fodvaskningen
[928] - - Langfredag 
Joh. 18. 1-k19 - Lidelseshistorien efter Johannes
[929] - - Påskenatt 
Mk. 16. 1-8 - Jesu opstandelse
[930] - - Påskedag
Joh. 20. 1-10
[931] - - 2. påskedag
Joh. 20. 11-18 - Jesus og Maria Magdalene
[932] - - 2. påskedag [Joh. 20, 11-18 ] Jesus og Maria Magdalene
[933] - - 2. søndag i påsketiden [Joh. 20, 24-31 ] Thomas og de mange andre tegn
[934] - - 3.s. i påsketiden [Mk. 6, 30-44 ] Bespisningen af de fem tusind
[935] - - 1. mai [Mt. 20, 25-28 ] Folkenes fyrster undertrykker..
[936] - - 4. søndag i påsketiden [Joh. 14, 1-11 ] Jeg er Vejen, Sandheden og Livet
[937] - - 5. søndag i påsketiden [Joh. 17, 6-11 ] Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden
[938] - - 17. mai [Luk. 17, 11-19 ] Helbredelse af de ti spedalske
[939] - - 6. søndag i påsketiden [Mt. 6, 7-13 ] Vår Far
[940] - - Kristi himmelfartsdag / Tor [Joh. 17, 1-5 ] La din Sønn bli herliggjort
[941] - - Søndag før pinse / Søndag 1 [Joh. 16, 12-15 ] Når Sannhetens Ånd kommer
[942] - - Pinseaften [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få
[943] - - Pinsedag [Joh. 14, 23-29 ] Ånden skal lære dere alt
[944] - - 2. pinsedag [Joh. 7, 37-39 ] Jesus om ånden som de som trodde ham skulle få

12/06/2022 -- Treenighetssøndag Luk. 24, 45-48 - Tilgivelse for folkeslagene - - [950] ***
19/06/2022 -- 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 - - - [951]
24/06/2022 -- Sankthansdagen / Jonsok Joh. 1, 1-8 - Johannes skulle vitne om lyset - - [952]
26/06/2022 -- 3. s. i treenighetstiden Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn - - [953]
03/07/2022 -- 4. s. i treenighetstiden Mt. 9, 35-38 - Høsten er stor - - [954]
10/07/2022 -- 5. s. i treenighetstiden Mt. 18, 12-18 - - - [955]
17/07/2022 -- Aposteldagen / 6. s. i tree Mk. 3, 13-19 - Valget af de tolv - - [956]
24/07/2022 -- 7. s. i treenighetstiden Mk. 5, 25-34 - Hun som rørte ved Jesu kappe - - [957]
31/07/2022 -- 8. s. i treenighetstiden Mk. 12, 28-34 - Det første bud i loven - - [958]
29/07/2022 -- Olavsdagen / Olsok / Luk. 22, 24-27 - Hersker eller tjener - - [959]
07/08/2022 -- 9. s. i treenighetstiden Luk. 6, 36-42 - Splinten i din broders øje - - [960]
14/07/2022 -- 10. s. i treenighetstiden Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Rsau - - [961]
21/08/2022 -- 11. s. i treenighetstiden Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri - - [962]
28/08/2022 -- 12. s. i treenighetstiden Joh. 4, 27-ff - Kvinnen som vitnet - - [963]
04/09/2022 -- 13. s. i treenighetstid Joh. 15, 13-17 - Jeg har satt dere til å bære frukt - - [964]
11/09/2022 -- Vingårdss. / 14. s. Mt. 19, 27-30 - Forsakelse og lønn - - [965]
18/09/2022 -- 15. s. i treenighetstiden Joh. 15, 9-12 - Som jeg har elsket dere - - [966]
25/09/2022 -- 16. s. i treenighetstid Mt. 11, 16-19 - Likegyldighet og visdom / Barna på torge - - [967]
29/09/2022 -- Mikkelsmesse Joh. 1, 47-51 - Se Guds engler stige opp og ned - - [968]
02/10/2022 -- 
17. s. i treenighetstid Mk. 5, 35-43 - Jairus' datter - - [969]
09/10/2022 -- 18. s. i treenighedstiden Mk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk - - [970]


Tredje tekstrekke

16/10/2022 -- 19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde - - [971]
23/10/2022 -- 20. s. i treenighetstid Mt. 18, 1-11 - De små har sine engler hos Gud - - [972]
30/10/2022 -- Bots- og bønnedag / S. Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn - - [973]
31/10/2022 -- Reformasjonsdagen Joh. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse (prekentekst) - - [974]
06/11/2022 -- Allehelgensdag Luk. 6, 20-23 - 0463 Saligprisningerne - - [975]
06/11/2022 -- Minnedag Joh. 11, 19-27 - Herre, hadde du vært her - - [976]
-- 21. s. i treenighetstid , - - - - [977]
-- 22. s. i treenighetstid Luk. 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritaner - - [978]
13/11/2022 -- 23. s. i treenighetstiden Mt. 24, 35-44 - Menneskesønnen i den time dere ikke vent - - [979]
20/11/2022 -- Domssøndag /Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 - Til dom er jeg kommet - - [985]

-- Høsttakkefest Luk. 11, 3- - Gi oss hver dag vårt daglige brød - - [990]


?