Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til 4. s. i advent [adv4-b ]

Johannes Dá›ábers sidste vidnesbyrd - Joh. 3, 25-36

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/12/2021.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
Abildgaard, Já›árgine: Min Sjá‘ál lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort pá†á hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at vá‘áre glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprá‘ádikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prá‘ádikener til tiden (1999)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prá‘ádikener af kvindelige prá‘áster 1976-80 (1980)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Gaardsted-Já›árgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprá‘ádikener (1945)
Hareskov, Ankiá‘ár: Det glá‘ádelige budskab (1944)
Há›árbo, John W. (red.): Sá›áren Kierkegaard og sá›ándagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kruse, Juma: Himlen pá†á jorden? Prá‘ádikener (e-bog) (2013)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gá‘álde. 60 prá‘ádikener (2017)
Lindhardt, P.G.: 15 prá‘ádikener (1961)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Munk, Kaj: Med Ordets Svá‘árd (1945)
Má›ágelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Má›állehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Má›állehave, Johannes: Hvor ká‘árlighed bor (1997)
Má›állehave, Johannes: Til glá‘ádens Gud (1977)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Má›áller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prá‘ádikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prá‘ádikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et á†ár med Ordet (2015)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glá‘áden pá†á Trods (2005)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Sejergaard, Já›árgen, m.fl.: Noget pá†á hjerte - prá‘ádikener over anden tekstrá‘ákke (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)
áŹágá†árd, Erik: Gyldne tider. 40 prá‘ádikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.