Theol-p - TdU oversigt - Prd.registrene: 1. række - 2. række - Efter forfatter - Efter udg.år - Efter forfs køn - Efter titel - Status -
De registrerede, trykte prædikensamlinger - forfatter

Opdateret: 23/10/2022

Alfabetisk efter forfatter.
Kender du til en samling udgivet efter 1945, og som ikke er registreret her, hører vi meget gerne om den.

Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Aagaard, Anna Marie (red): Alle vort livs mysterier (1992)
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Haahr Børge m. fl.: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Asmund, Johs, Regin Prenter, Paul Seidelin: Kirkeaarets Texter. Første textrække. Trinitatistiden (1942)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Bak, Jens Torkild: Måske bliver det helt fantastisk (2021)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. II Trinitatistiden (1949)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Beck, Vilhelm: Becks bedste - 15 prædikener (2011)
Bertelsen, Otto: Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Borresen, S.: Bered Herrens Vej. Prædikener (1949)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Jens: Forargelsens Gud (1956)
Christensen, Jens: Trælkvindens søn (1947)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dael, Niels: Med Uendeligheden for Øje (1937)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dorn, S.J., L.O.: Genspejlinger (1997)
Dorn, S.J., L.O.: Når lyset brydes (1989)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
Engberg, Poul: Manden og myten (1998)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Epistelklip. Glimt, påstande og forskydninger (2018)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener (1982)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Påsken. En røst i ørkenen 3, Frikirkeprædikener (1996)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prædiken under lup (2010)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Flere. Red. H. Storebjerg, B.Lenau Henriksen: Lad livet leve forkynd evangeliet om nødendigt med ord (2005)
Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler: Det skal råbes fra tagene.. (2007)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gadegaard, Anders: Tro mod politik (2019)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Geil, G.S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Grønkjær, Niels: Søndag (2020)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag (1990)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage (1988)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Haystrup, Helge: Så er det sagt! Prædikener og essays (2005)
Haystrup, Helge (Udg.): Svanens sang (Augustin-prædikener) (1998)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Hermansen, Carl: Denne salige tid (1942)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (2012)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Hoffmann, Poul: Herrens Lue (1993)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel (1997)
Hoffmann, Poul: Solopgang fra det høje (1986)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jensen, Kai: Frelsens hemmelighed (1963)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G.: ..så du ikke bliver udmattet undervejs (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Jensen, Ole Brehm: Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Jensen, Viggo: Det handler om Kristus (1994)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Jepsen, Bent Kim: Bål på højene (1997)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker (1962)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1998)
Kaalø, Steen: 17 prædikener (1990)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 (2010)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Kjeldsen, Ingrid: Frihed og bundethed (1990)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kjærsig, Anders: Evigheden - har vi nok af. Biografiske prædikener (2021)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Idé og erindring (1949)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Knudsen, Knud: Marias sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Søren: Den hellige hensigt (1969)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen 1. Rk (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Kruse, Juma: Himlen på jorden? Prædikener (e-bog) (2013)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Kvist, Jens: Rapport fra et prædikenværksted (2019)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Laursen, Poul R.: En salme og to prædikener (1986)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lind, Vincent: Hjemkomst (1995)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk - 19 prædikener (1980)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lumholt, Bent: Kompostil (1999)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (2001)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Luther, Martin: Kirkepostil 1522 (1522)
Luther, Martin: Predigten über Christusbotschaft (1966)
Luther, Martin: Troen og livet. Prædikener bd. 6 i Credos Luther Serie (1992)
Lyrstrand, Vagn: Ordet. En røst i ørkenen 4. Frikirkeprædikener over episteltekster (1995)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab (1986)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mogensen, Kaj: Kærligheden er af Gud (2009)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Munk, Kaj: I Guds Bismer. Sidste danske prædikener (1946)
Munk, Kaj: Krigens prædikener 1940-1944 (2021)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Munk; Kaj: Prædikener (Mindeudgave) (1948)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Gennem åbne døre (1971)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Carsten, Leif G. Jensen: Olien. En røst i ørkenen 1-2, Frikirkeprædikener (1996)
Nielsen, Erik A.: Skrevet af Helligånden (2005)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Okkels, Hans Olav: Mennesket i Guds billede (1986)
Oldenburg, Claus: Alting hænder anderledes. Garnisonsprædikener (2020)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-prædikener (1998)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Paludan, Frederik: Skovshovedprædikener (1977)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Anders: Kærligheds magt (2014)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Pedersen, Sv.: Lad ikke tårerne blinde dine øjne (1967)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Pontoppidan Thyssen, E: Tro paa Gud. Sidste prædikener i Ansgars Kirke (1940)
Prenter, Regin: Ordet og troen (Genudgivet 2021) (1976)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Korsfæstet død opstanden (1943)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Riiskær, Inger og Rasmussen, Bruno: Giv Gud, hvad Guds er. Udvalgte tekster fra kirkeåre (1994)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Rothe, Oluf: Hverdagens Gud (1952)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1993)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Sløk, Johannes: Liv og lidenskab (2016)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Smidt, Frederik Berggren: Barmhjertighedens port. Dianalund-prædikener (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Stender, Poul Joachim: Gud kysser uden samtykke (2021)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Sørensen, Otto: Om at holde ud. Afskedsprædiken (1961)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prædikener (2002)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ulsdal, Poul: Præstetjenestens herlighed - og kors (1997)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Ulvbjerg, Elna: Prædikener (1952)
Ussing, Henry: Langfredag. Tolv prædikener (1941)
Ussing, Werner Dag: Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Wemmelund, P.M.: En Mindebog og nogle af hans Prædikener (1956)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik: Kronede dage (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.