Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til Juleaften [jlftn-b ]

Jesu fá›ádsel - Mt. 1, 18-25

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/12/2021.

: (0000)
: (0000)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort pá†á hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at vá‘áre glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Grá†ásten Slotskirke (2009)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Má›áller, Jannik: - og já‘ávnt om alt det há›áje (2001)
Brodersen, Paul: Ká‘árligheden der forlá›áser (1965)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prá‘ádikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebrá‘át (1990)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Ellermann, Charlotte: Prá‘ádikener (2018)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prá‘ádikener af kvindelige prá‘áster 1976-80 (1980)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prá‘ádiken under lup (2010)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeá†árets há›ájdepunkter. Prá‘ádikener (2014)
Gaardsted-Já›árgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grá‘ásholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Grá›ánkjá‘ár, Niels: Nye prá‘ádikener (2013)
Grá›ánkjá‘ár, Niels: Sá›ándag (2020)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Hareskov, Ankiá‘ár: Det glá‘ádelige budskab (1944)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprá‘ádikener (2012)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (2012)
Há›ájlund, Henrik: Gammel vin pá†á nye sá‘ákke (2006)
Há›árbo, John W. (red.): Sá›áren Kierkegaard og sá›ándagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds ká‘árlighed ej grá‘ánse ved (1993)
jlftn-b: (0000)
Johansen, Johs.: Glá‘áden springer af svá›ábet ud (1980)
Já›árgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kjá‘ársig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prá‘ádikener (2013)
Klemmensen, Erik: Ná†áden er din dagligdag (2005)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Kruse, Juma: Himlen pá†á jorden? Prá‘ádikener (e-bog) (2013)
Kruse, Juma: Prá‘ádikener fra Blichers kirke: Troens frugter er ká‘árlighedens gernin (2015)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Lomholt, Carl: Ikke pá†á vilká†ár! Prá‘ádikener i fá‘ángslet (2000)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prá‘ádikener, taler og fortá‘állinger (1999)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Paludan, Ebbe: Et á†ár med Ordet (2015)
Petersen, Já›árgen Juul: Hellere levende hund end dá›ád lá›áve. Prá‘ádikener og debatindlá‘ág (2015)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og ná›ádvendighed (2004)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er ká‘árlighed. Kristologiske prá‘ádikener (2015)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Sejergaard, Já›árgen, m.fl.: Noget pá†á hjerte - prá‘ádikener over anden tekstrá‘ákke (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thodberg, Christian: Tro og ká‘árlighed (2010)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prá‘ádikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prá‘ádikener (1940)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brá›ád (1983)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)
áťástergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prá‘ádikener (2015)
áťástergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.