Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til S m jul & nytá†ár [smjn-b ]

Flugten til á’ágypten - Mt. 2, 13-23

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/12/2021.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort pá†á hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Beck, Vilhelm: Becks bedste - 15 prá‘ádikener (2011)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prá‘ádikener (1943)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgá†árd, Anders: Det gá†ádefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Harald Báálow: Prá‘ádikener, Frá‘áer Purker (1971)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Grosbá›áll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Gunda Já›árgensen: David og hans oldemor skelsá‘áttende há‘ándelser (2000)
Hvas, Jens: Pá†á ká‘árlighedens vej (1982)
Há›áier, P.V.: Sá›ándag er vor Herres dag (1983)
Há›árbo, John W. (red.): Sá›áren Kierkegaard og sá›ándagsteksterne, bd. I (1995)
Keiding, K: Nogle prá‘ádikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prá‘ádikener, taler og fortá‘állinger (1999)
Munk, Kaj: Med Ordets Svá‘árd (1945)
Má›ágelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Má›áller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prá‘ádikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prá‘ádikener (1987)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og ná‘árvá‘ár (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glá‘áden pá†á Trods (2005)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Rothe, Oluf: Hverdagens Gud (1952)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Schindel, Já›árgen: Udvalgt til livet ká†áret til ká‘árlighed (1993)
Sejergaard, Já›árgen, m.fl.: Noget pá†á hjerte - prá‘ádikener over anden tekstrá‘ákke (2015)
smjn-b: (0000)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Thygesen, Thyge: Prá‘ádikener (1940)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.