Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til Nytá†ársdag [ntdg-b ]

Fadervor - Mt. 6, 5-13

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/12/2021.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort pá†á hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at vá‘áre glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Balslev, Th.: Troen og Haabet. Taler i Vartov Kirke. I Fra Advent til Pinse (1947)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprá‘ádikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dá†árskab (2002)
Bá›ággild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prá‘ádikener til tiden (1999)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiá›áe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere.: En ny sammenhá‘áng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af má›árket (1998)
Foss, Lisbet: Ud af Má›árket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeá†árets há›ájdepunkter. Prá‘ádikener (2014)
Friis, Kristian: Há›ájt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Já›árgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprá‘ádikener (1978)
Geil, G. S.: Gud gá†ár gennem byen (1973)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbá›áll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbá›áll, Thorkild: Ugudelige prá‘ádikener (2009)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprá‘ádikener (1945)
Hareskov, Ankiá‘ár: Det glá‘ádelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Há›ájlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brá›ád (2009)
Há›árbo, John W. (red.): Sá›áren Kierkegaard og sá›ándagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds ká‘árlighed ej grá‘ánse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lá‘ágkvindes prá‘ádikener (2013)
Jensen, Sá›áren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjá‘ársig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prá‘ádikener (2013)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Larsen, K. Olesen: Livsmod pá†á Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prá‘ádikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lomholt, Carl: Ikke pá†á vilká†ár! Prá‘ádikener i fá‘ángslet (2000)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prá‘ádikener (2014)
Munk; Kaj: Prá‘ádikener (Mindeudgave) (1948)
Má›ágelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Má›áller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prá‘ádikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á prá‘ádikestolen. Udvalgte prá‘ádikener (2014)
ntdg-b: (0000)
Paludan, Ebbe: Et á†ár med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glá‘áden pá†á Trods (2005)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prá‘ádikener og en efterskrift (1969)
Rothe, Oluf: Tre prá‘ádikener (1962)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Sandbá‘ák, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: Pá†á denne klippe (1943)
Schindel, Já›árgen: Det hviler i vantro vugges pá†á modvilje (1996)
Schindel, Já›árgen: Udvalgt til livet ká†áret til ká‘árlighed (1993)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prá‘ádikener (1943)
Slá›ák, Johannes: Prá‘ádikener (1998)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prá‘ádikensamlingen (2015)
Thygesen, Thyge: Prá‘ádikener (1940)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prá‘ádikener (2002)
Trankjá‘ár, Mette: Omgivelser (2012)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brá›ád (1983)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det há›áje (1987)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.