Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 3. s. e. helligtrekonger [h3k3-b ]

Tro som et sennepsfrø - unyttige tjenere - Luk. 17, 5-10

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 30/12/2021.

: (0000)
: (0000)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
h3k3-b: (0000)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Rothe, Oluf: Hverdagens Gud (1952)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.