Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle sá›ándag

Prá‘ádikensamlinger med prá‘ádiken til 3. s. i fasten [sif3-b ]

I har Djá‘ávelen til far - Joh. 8, 42-51

De registrerede prá‘ádikensamlinger, efterer forfatternavn, ká›án, udg.á†ár - - Via dag i kirkeá†áret: 1. tekstrá‘ákke - 2. tekstrá‘ákke

Opdateret: 07/03/2022.

: (0000)
: (0000)
: (0000)
Andersen, Otto: Pá†á livets kant. Prá‘ádikensamling. Anden tekstrá‘ákke (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at vá‘áre glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeá†árets (2007)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprá‘ádikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prá‘ádikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prá‘ádikener (2013)
Bojsen-Má›áller, Jannik: - og já‘ávnt om alt det há›áje (2001)
Brisson, Benedikte: Vejen til pá†áske. 11 prá‘ádikener med Kristuskransen (2016)
Bá›áye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prá‘ádikener til kirkeá†áret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prá‘ádikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prá‘ádikener og Lejlighedstaler (1977)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 2. Prá‘ádikenvejledninger til hele kirkeá†áret (1999)
Flere: At prá‘ádike for bá›árn 3. Prá‘ádikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: Forfatterprá‘ádikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prá‘ádikener af kvindelige prá‘áster 1976-80 (1980)
Flere: I anden rá‘ákke (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrá‘ákke i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind ká›ád. Poetiske tekster til kirkeá†áret (2016)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrá‘ákke (2011)
Flere. Frede Má›áller (red): _derfor talte jeg (1991)
Friis, Kristian: Há›ájt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Já›árgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud gá†ár gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbá›áll, Thorkild: Pá†á sporet af Gud. Prá‘ákner fra 12 á†ár. (1988)
Grosbá›áll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbá›áll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hansen, Knud: Og glá‘ádelig er hver en dag (1990)
Hareskov, Ankiá‘ár: Det glá‘ádelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Há›árbo, John W. (red.): Sá›áren Kierkegaard og sá›ándagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds ká‘árlighed ej grá‘ánse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lá‘ágkvindes prá‘ádikener (2013)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbá›ál, Johs.: Fra prá‘ádikestolen. 15 prá‘ádikener (1987)
Kruse, Juma: Prá‘ádikener fra Blichers kirke: Troens frugter er ká‘árlighedens gernin (2015)
Larsen, K. Olesen: Livsmod pá†á Guds Ord (1973)
Lá›ágstrup. K.E.: Prá‘ádikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mááller, Johannes: Vi er bá›árn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Svá‘árd (1945)
Má›ágelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Má›áller, Frede: Se hvilket menneske. Prá‘ádikener til anden tekstrá‘ákke (1995)
Má›áller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Má›áller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prá‘ádikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Há›ájmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente pá†á gudstjenestens betingelser (2003)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Prá‘áster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prá‘ádikener (2003)
Ruager, Sá›áren: Landsbyprá‘ádikener 2 (1993)
Schultz, Já›árgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Sejergaard, Já›árgen, m.fl.: Noget pá†á hjerte - prá‘ádikener over anden tekstrá‘ákke (2015)
sif3-b: (0000)
Steenbuch red., Johannes Aakjá‘ár: Tvá‘ársnit '14-'15. Enogtredive prá‘ádikener fra 2014-2015 af yngre prá‘ád (2015)
Thomsen, Erling Stougá†árd: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Wagner, Hartvig: Ná†áden vil há›áste hvad den sá†ár (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det há›áje (1987)
áágá†árd, Erik: Gyldne tider. 40 prá‘ádikener fra advent til pinse (2003)

Registeret bygger pá†á Andreas Davidsens registre i Prá‘ásteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourfá›árt og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourfá›árt registeret - dels med á‘áldre, ikke registrerede prá‘ádikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prá‘ádikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.