Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til Skærtorsdag [skrtdg-b]

Fodvaskningen - Joh. 13, 1-15

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 29/03/2022.

Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brisson, Benedikte: Vejen til påske. 11 prædikener med Kristuskransen (2016)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Bøye, M., N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Ellermann, Charlotte: Prædikener (2018)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Ord vind kød. Poetiske tekster til kirkeåret (2016)
Flere: Påsken. En røst i ørkenen 3, Frikirkeprædikener (1996)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Kruse, Juma Nellemann: Hjertets dannelse (2020)
Kruse, Juma Nellemann: Livet om at gælde. 60 prædikener (2017)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på prædikestolen. Udvalgte prædikener (2014)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne (2021)
Thygesen, Thyge: Prædikener (1940)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.