Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 2. påskedag [pskdg2-b]

Maria Magdalene og "havemanden" - Joh. 20, 1-18

De registrerede prædikensamlinger, efterer forfatternavn, køn, udg.år - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 29/03/2022.

Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener (2021)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.