Theol-p - - Teksten denne uge. Oversigt - - Aktuelle søndag

Prædikensamlinger med prædiken til 16. s. e. trinitatis [tr16-b ]

Lazarus' opvækkelse fra de døde - Joh. 11, 19-45

De registrerede prædikensamlinger, efter forfatter - - Via dag i kirkeåret: 1. tekstrække - 2. tekstrække

Opdateret: 23/10/2022.

Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brønnum N.H. m.fl. (red): Kamp må der til. Festskrift tilegnet Ole Jensen (1997)
Carlé, Erik: Prædiken fra fængsel, katedral og landsbykirke (2005)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk (1984)
Flere: Dåbstaler til trinitatis. Anden tekstrække (2018)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses og begravelsestaler (2013)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere (Sejergaard, Jørgen, m.fl.): Noget på hjerte. Prædikener over anden tekstrække (2015)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække (2006)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Juhlert, E.F.S (red): Kirkeårets evangelietanker B (1962)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Kristensen, Flemming Baatz: På pilgrimsrejse i kirkeåret II (2020)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Kruse, Juma Nellemann: Kun gerningen er vor bekendelse overfor omverdenen (2019)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Lund-Sørensen, A.: I Pinsens Tegn. Fra Pinse til advent (Marmorkirken) (1946)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
M. Bøye, N. Hauge, K.W. Holm, red.: I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret (2021)
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag (1999)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Atter til Højmesse (1958)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thaarup, Charlotte: Som sagt 12 prædikener (2004)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Registeret bygger på Andreas Davidsens registre i Præsteforeningens Blad (1982); frem til ca. 1995 blev registeret a-jourført og digitaliseret af Kristen Skriver Frandsen; siden 2002 har Flemming O. Nielsen a jourført registeret - dels med ældre, ikke registrerede prædikensamlinger dels med nyere. Registeret er til fri afbenyttelse. Dog ses gerne en reference til Prædikenregisteret i Teksten denne Uge. Ved Andreas Davidsen, Flemming O. Nielsen og Kristen Skriver Frandsen.